معرفی فیلم های سینمایی در حال تولید

2,213

شبکه ۳
4 مرداد ماه 1399
01:45
داستان کارآگاه، فیلم خیلی ساده ای است !
داستان کارآگاه، فیلم خیلی ساده ای است !
۸۲۹
اخبار مهم سینمای ایران - ۲ آبان ۱۳۹۹
اخبار مهم سینمای ایران - ۲ آبان ۱۳۹۹
۶۲۳
ایرج طهماسب اسطوره تکرار نشدنی !
ایرج طهماسب اسطوره تکرار نشدنی !
7,841
سینمای کودک از گذشته تا اکنون
سینمای کودک از گذشته تا اکنون
1,053
سینمای کودک در نابودی !
سینمای کودک در نابودی !
۳۱۳
۲ آبان ۱۳۹۹
۲ آبان ۱۳۹۹
۶۷۶
نگاهی به فیلم الرساله
نگاهی به فیلم الرساله
۳۸۴
فراستی از محمد رسول الله می گوید!
فراستی از محمد رسول الله می گوید!
1,072
بخش هایی از مستند سایه های روشن
بخش هایی از مستند سایه های روشن
۲۵۰
اخبار مهم سینمای ایران
اخبار مهم سینمای ایران
۱۸۲
هر خانه یک سینما، هر کودک یک داور
هر خانه یک سینما، هر کودک یک داور
۱۴۱
فیلم یک تقلب است !
فیلم یک تقلب است !
۶۸۵
نقش سینما در ساخت فیلم های دینی
نقش سینما در ساخت فیلم های دینی
۲۲۸
ضعف در ساخت فیلم های دینی!
ضعف در ساخت فیلم های دینی!
۲۵۱
زندگی اکبر عالمی
زندگی اکبر عالمی
۲۱۵
۲۶ مهر ۱۳۹۹
۲۶ مهر ۱۳۹۹
1,006
حلقه مفقود اطلاعات به ما ضربه میزنه!
حلقه مفقود اطلاعات به ما ضربه میزنه!
۳۶۵
آمار کور در اکران آنلاین
آمار کور در اکران آنلاین
۲۲۶
تولید و توزیع دو روی یک سکه!
تولید و توزیع دو روی یک سکه!
۲۱۹
باید به اکران آنلاین توجه کنیم!
باید به اکران آنلاین توجه کنیم!
۱۵۸
سکته شدید اکران در سینما!
سکته شدید اکران در سینما!
۲۰۴
۱۹ مهر ۱۳۹۹
۱۹ مهر ۱۳۹۹
۸۹۴
مشکل اسم نهنگ سفید چیست؟
مشکل اسم نهنگ سفید چیست؟
۴۷۶
معضلات اکران آنلاین
معضلات اکران آنلاین
۲۸۳
جدیدترین اکران‌های سینما
جدیدترین اکران‌های سینما
۳۶۹
آیا قانون کپی‌رایت در ایران اجرایی می‌شود؟
آیا قانون کپی‌رایت در ایران اجرایی می‌شود؟
۲۴۸
کپی‌رایت موضوع مهم سینما
کپی‌رایت موضوع مهم سینما
۲۲۷
۱۲ مهر ۱۳۹۹
۱۲ مهر ۱۳۹۹
1,179
اخبار مهم سینمای ایران
اخبار مهم سینمای ایران
1,583
راز پشیمانی سعید راد از بازی در سریال دل
راز پشیمانی سعید راد از بازی در سریال دل
20,180