رونمایی از سامانه موشکی هدایت لیزری

1,848

شبکه ۱
30 تیر ماه 1399
19:04