این مغز شماست که در حال ارتباط است

۱۸۱

شبکه ۴
30 تیر ماه 1399
03:56
رفتار شگفت انگیز متفکران اصیل
رفتار شگفت انگیز متفکران اصیل
۲۴۴
درون ذهن استاد به تعویق انداختن کارها
درون ذهن استاد به تعویق انداختن کارها
۳۷۷
اولین رازهای طراحی
اولین رازهای طراحی
۲۷۵
رفتار شگفت انگیز متفکران اصیل
رفتار شگفت انگیز متفکران اصیل
۳۰۴
سرمایه داری ، مردم سالاری را می بلعد مگر اینکه صحبت کنیم
سرمایه داری ، مردم سالاری را می بلعد مگر اینکه صحبت کنیم
۲۴۳
سرمایه داری، مردم سالاری را می بلعد مگر اینکه صحبت کنیم
سرمایه داری، مردم سالاری را می بلعد مگر اینکه صحبت کنیم
۲۳۱
چگونه فیزیک کوانتومی می تواند رمز نگاری را قوی تر کند
چگونه فیزیک کوانتومی می تواند رمز نگاری را قوی تر کند
۲۹۶
شیرجه ای بر دنیای عکاسان اقیانوس
شیرجه ای بر دنیای عکاسان اقیانوس
۲۲۹
انرژی از بسته های جلبک شناور
انرژی از بسته های جلبک شناور
۲۰۳
چگونگی مطالعه بر روی میکروب های روده
چگونگی مطالعه بر روی میکروب های روده
۳۸۵
چه مشکلی در چیزی که می خوریم وجود دارد؟
چه مشکلی در چیزی که می خوریم وجود دارد؟
۲۲۱
چگونه قدرت قانون را در دست مردم قرار دهیم
چگونه قدرت قانون را در دست مردم قرار دهیم
۲۳۱
درخشش کوسه ها در تاریکی و دیگر موجودات شگفت انگیز دریا
درخشش کوسه ها در تاریکی و دیگر موجودات شگفت انگیز دریا
۲۰۱
بازی های المپیک به من اجازه می دهد که خودم باشم یک قهرمان
بازی های المپیک به من اجازه می دهد که خودم باشم یک قهرمان
۱۵۳
این کشور تنها بدون آلودگی کربنی نیست بلکه ضد آن نیز هست
این کشور تنها بدون آلودگی کربنی نیست بلکه ضد آن نیز هست
۳۰۸
رفتار شگفت انگیز متفکران اصیل
رفتار شگفت انگیز متفکران اصیل
۳۱۷
زمانی که داروها را ترکیب میکنید چه روی میدهد؟
زمانی که داروها را ترکیب میکنید چه روی میدهد؟
۲۳۰
شیرجه ای به دنیای عکاسان اقیانوس
شیرجه ای به دنیای عکاسان اقیانوس
۲۲۸
طرح uber ماشین کمتر را ممکن می سازد
طرح uber ماشین کمتر را ممکن می سازد
۲۳۴
سیستم کمک به آوارگان شکست خورده است چگونه آن را ترمیم کنیم؟
سیستم کمک به آوارگان شکست خورده است چگونه آن را ترمیم کنیم؟
۱۶۵
اقتصاد مشارکتی سنتی آفریقا
اقتصاد مشارکتی سنتی آفریقا
۱۷۱
دنیای شگفت انگیز قارهای زیر آب
دنیای شگفت انگیز قارهای زیر آب
۳۴۱
چگونه قدرت قانون در دست مردم قراردهیم
چگونه قدرت قانون در دست مردم قراردهیم
۲۵۰
چرا گوش دادن به عقاید مخالف ارزشمند است؟
چرا گوش دادن به عقاید مخالف ارزشمند است؟
۵۲۵
نیاز به یک ایده جدید در لبه آنچه شناخته شده است
نیاز به یک ایده جدید در لبه آنچه شناخته شده است
۲۸۸