۲۹ تیر ۱۳۹۹

3,045

شبکه نسیم
29 تیر ماه 1399
22:09
ماجرای عاشقی عجیب فریدون آسرایی!
ماجرای عاشقی عجیب فریدون آسرایی!
10,834
تو کانادا پیک موتوری بودم!
تو کانادا پیک موتوری بودم!
3,444
اتفاقی تهران به دنیا اومدم!
اتفاقی تهران به دنیا اومدم!
2,543
همه با این ترانه خاطره دارن!
همه با این ترانه خاطره دارن!
3,203
۲۹ مرداد ۱۳۹۹
۲۹ مرداد ۱۳۹۹
2,719
هلیکوپتری جناب خان وسط میدون تکسیم!
هلیکوپتری جناب خان وسط میدون تکسیم!
4,449
بایرام میخواد همسر آقای سلطانی بشه!
بایرام میخواد همسر آقای سلطانی بشه!
2,382
۲۷ مرداد ۱۳۹۹
۲۷ مرداد ۱۳۹۹
2,286
خسرو شکیبایی در خندوانه!
خسرو شکیبایی در خندوانه!
13,646
خسرو شکیبایی آقا بود آقا هم رفت!
خسرو شکیبایی آقا بود آقا هم رفت!
2,373
صابر رهبر از من خوشش نیومد!
صابر رهبر از من خوشش نیومد!
1,612
استندآپ کمدی رضا احسان پور
استندآپ کمدی رضا احسان پور
1,757
۲۵ مرداد ۱۳۹۹
۲۵ مرداد ۱۳۹۹
1,769
۲۴ مرداد ۳۹۹
۲۴ مرداد ۳۹۹
2,981
جناب خان: تو خونه رامبد صدات میکنن یا فرشته؟
جناب خان: تو خونه رامبد صدات میکنن یا فرشته؟
10,927
آرزوی جناب خان برای هدایت هاشمی!
آرزوی جناب خان برای هدایت هاشمی!
3,819
رامبد: آتیش تو دهنت خاموش نمیکنی؟
رامبد: آتیش تو دهنت خاموش نمیکنی؟
2,348
خندوانه یا باشگاه ژیمناستیک؟
خندوانه یا باشگاه ژیمناستیک؟
10,186
خواندن در خانواده ما تفریح است!
خواندن در خانواده ما تفریح است!
1,145
آواز خوندن هدایت هاشمی در خندوانه!
آواز خوندن هدایت هاشمی در خندوانه!
2,136
من ۵۰% سبزواری هستم ۵۰% درصد مشهدی!
من ۵۰% سبزواری هستم ۵۰% درصد مشهدی!
۸۶۵
هدایت هاشمی: وقتی خواننده نیستی راحتی!
هدایت هاشمی: وقتی خواننده نیستی راحتی!
۸۰۷
۲۳ مرداد ۱۳۹۹
۲۳ مرداد ۱۳۹۹
2,248
اویسی: طنز باید به موقع و به جا باشه
اویسی: طنز باید به موقع و به جا باشه
1,351
اویسی: راحتم کن بگو خودش رو میگیره
اویسی: راحتم کن بگو خودش رو میگیره
1,884
رامبد: آقای اویسی خیلی جدی شوخی میکنه
رامبد: آقای اویسی خیلی جدی شوخی میکنه
1,627
اویسی: هر ثانیه از زندگی ارزشمند است
اویسی: هر ثانیه از زندگی ارزشمند است
۹۰۱
فتحعلی اویسی چقدر خوب فارسی حرف میزنه!
فتحعلی اویسی چقدر خوب فارسی حرف میزنه!
1,447
فتحعلی اویسی: من متولد فوقدو هستم!
فتحعلی اویسی: من متولد فوقدو هستم!
1,397
۲۲ مرداد ۱۳۹۹
۲۲ مرداد ۱۳۹۹
1,922