تصویرساز حرارتی برای موشک های هدایت شونده

۱۵۲

شبکه اصفهان
27 تیر ماه 1399
16:59