صنایع چوب

۱۴۸

شبکه شما
24 تیر ماه 1399
07:28
طاهره حیدری - تولیدکننده عرقیات گیاهی - تنکابن
طاهره حیدری - تولیدکننده عرقیات گیاهی - تنکابن
۱۴
محراب محبی - تولید کننده ظروف سفالی
محراب محبی - تولید کننده ظروف سفالی
۱۷۴
فروغ پورکلهر - تولیدکننده گلهای آپارتمانی
فروغ پورکلهر - تولیدکننده گلهای آپارتمانی
۵۰
زینب سیدین - کارآفرین
زینب سیدین - کارآفرین
۲۴۳
محمد حسن شریعتی - تولید کننده زعفران
محمد حسن شریعتی - تولید کننده زعفران
۱۷۷
آقای شریف  باغدار انار
آقای شریف باغدار انار
۴۱۹
فروغ پور کلهر - تولید کننده گیاهان آپارتمانی
فروغ پور کلهر - تولید کننده گیاهان آپارتمانی
۱۵۱
سید مهدی هاشمی - تولید کننده مبلمان
سید مهدی هاشمی - تولید کننده مبلمان
۱۳۲
دکتر سجادی - تولید کننده گیاهان دارویی
دکتر سجادی - تولید کننده گیاهان دارویی
۱۳۹
محمد علی رحمانی - پرورش دهنده ماهی
محمد علی رحمانی - پرورش دهنده ماهی
۱۵۷
فرهاد بهزادی - تولید کننده صنایع دستی
فرهاد بهزادی - تولید کننده صنایع دستی
۱۹۳
خانم براتی - تولیدکننده فرش
خانم براتی - تولیدکننده فرش
۲۵۶
روستای رودک
روستای رودک
۱۹۰
موسی غلام زاده تولید کننده انار
موسی غلام زاده تولید کننده انار
۱۷۰
روح الله عباسپور - پرورش دهنده ماهی
روح الله عباسپور - پرورش دهنده ماهی
۱۶۵
فروغ پور کلهر - تولید کننده گیاهان آپارتمانی
فروغ پور کلهر - تولید کننده گیاهان آپارتمانی
۱۶۲
محمد حسن شریعتی - تولید کننده زعفران
محمد حسن شریعتی - تولید کننده زعفران
۱۸۱
حجت الله شجاعی لنگری - تولید کننده عرقیجات گیاهی
حجت الله شجاعی لنگری - تولید کننده عرقیجات گیاهی
۱۷۴
کشاورزی روستای بهرام آباد
کشاورزی روستای بهرام آباد
۱۸۱
اصغر نوروزی - تولیدکننده پوشاک
اصغر نوروزی - تولیدکننده پوشاک
۱۴۹
حجت بنکدار گلخوارانی - تولید کننده گیلاس
حجت بنکدار گلخوارانی - تولید کننده گیلاس
۲۲۹
علی حسین پاشا - تولید کننده مرکبات
علی حسین پاشا - تولید کننده مرکبات
۱۷۸
ثریا زائر اومالی - تولید کننده پوشاک
ثریا زائر اومالی - تولید کننده پوشاک
۲۰۱
حسین محمودی - تولیدکننده لیموترش
حسین محمودی - تولیدکننده لیموترش
۱۸۱