اخطار کرونایی به امین حیایی توسط کوچولوی عصر جدید

48,093

لحظات نفسگیر فینال قسمت اول نیمه نهایی عصرجدید
لحظات نفسگیر فینال قسمت اول نیمه نهایی عصرجدید
98,057
گروه ضربان روی صحنه عصرجدید چه کرد ؟
گروه ضربان روی صحنه عصرجدید چه کرد ؟
61,840
گروه ضربان حرف‌های متفاوتی می‌زنن !
گروه ضربان حرف‌های متفاوتی می‌زنن !
8,865
نظر داورها درباره ی اجرای گروه ضربان
نظر داورها درباره ی اجرای گروه ضربان
6,078
جزئیات جالب درباره اجرای گروه ضربان
جزئیات جالب درباره اجرای گروه ضربان
2,777
اتفاقات گروه ضربان قبل و بعد عصرجدید
اتفاقات گروه ضربان قبل و بعد عصرجدید
3,288
اجرای گروه ستاره ی هشتم روی صحنه عصرجدید
اجرای گروه ستاره ی هشتم روی صحنه عصرجدید
80,099
گروه ستاره هشتم از خودشون میگن !
گروه ستاره هشتم از خودشون میگن !
9,535
نظر داورها درباره ی گروه ستاره هشتم
نظر داورها درباره ی گروه ستاره هشتم
5,573
مشاغل دختران گروه ستاره هشتم چیه؟
مشاغل دختران گروه ستاره هشتم چیه؟
6,331
تو مُخ ‌ترین عضو گروه ستاره هشتم کیه؟!
تو مُخ ‌ترین عضو گروه ستاره هشتم کیه؟!
5,581
نظر رویا نونهالی درباره ی گروه ستاره هشتم
نظر رویا نونهالی درباره ی گروه ستاره هشتم
2,392
نحوه ی انگیزه دادن عصرجدید به دختران این سرزمین
نحوه ی انگیزه دادن عصرجدید به دختران این سرزمین
4,810
خواننده ی نوجوان و گچکار عصر جدید ترکوند !
خواننده ی نوجوان و گچکار عصر جدید ترکوند !
135,031
داورها درباره گروه قشقایی چی گفتن؟
داورها درباره گروه قشقایی چی گفتن؟
7,674
حواشی جالب زنگ ورزش و معلم ‌های چاق !
حواشی جالب زنگ ورزش و معلم ‌های چاق !
3,236
سرپرست گروه قشقایی از نکات مهم اجراشون میگه!
سرپرست گروه قشقایی از نکات مهم اجراشون میگه!
2,605
نحوه ی تمرین گروه قشقایی برای نیمه‌نهایی
نحوه ی تمرین گروه قشقایی برای نیمه‌نهایی
1,910
سرپرست گروه قشقایی چرا با خانمش‌ قهر کرد؟
سرپرست گروه قشقایی چرا با خانمش‌ قهر کرد؟
3,588
گروه قشقایی کلاه گذاشت سر داورهای عصرجدید !
گروه قشقایی کلاه گذاشت سر داورهای عصرجدید !
6,873
مجید معظمی از پشت پرده خودش حرف میزنه!
مجید معظمی از پشت پرده خودش حرف میزنه!
6,998
نظر داوران درباره اجرای مجید معظمی
نظر داوران درباره اجرای مجید معظمی
14,709
مجید معظمی درباره استاد اسدی چی گفت؟
مجید معظمی درباره استاد اسدی چی گفت؟
5,129
هدیه فرمانداری شهرستان قروه به مجید
هدیه فرمانداری شهرستان قروه به مجید
4,899
حرفای جالب مجید از محل زندگی اش
حرفای جالب مجید از محل زندگی اش
7,037
اجرای گروه قشقایی در نیمه نهایی
اجرای گروه قشقایی در نیمه نهایی
49,070
آیا داورهای عصرجدید تحت تاثیر رای دادن؟
آیا داورهای عصرجدید تحت تاثیر رای دادن؟
2,323
داوران عصرجدید وارد می شوند !
داوران عصرجدید وارد می شوند !
4,055
علیخانی از نحوه پیچیده ضبط نیمه ‌نهایی می‌گوید !
علیخانی از نحوه پیچیده ضبط نیمه ‌نهایی می‌گوید !
1,965
چالش با داورها شروع شد؛ عادل ‌ترین داور کیه؟
چالش با داورها شروع شد؛ عادل ‌ترین داور کیه؟
3,724