هنرنمایی دیدنی بشیر حسینی و آریا عظیمی‌نژاد

۳۰,۰۶۴

شبکه ۳
۲۱ تیر ماه ۱۳۹۹
۲۳:۳۷
اشک شوق باراد از راه یابی به نظرسنجی مردمی
اشک شوق باراد از راه یابی به نظرسنجی مردمی
۲۳,۳۳۳
پیش بینی باراد از انتخاب داوران
پیش بینی باراد از انتخاب داوران
۱۶,۲۶۵
پسر یزدی که عصر جدید را منفجر کرد
پسر یزدی که عصر جدید را منفجر کرد
۵۲,۵۰۲
شعبده بازی که همه را شوکه کرد
شعبده بازی که همه را شوکه کرد
۴۲,۴۶۵
دور دوم (قسمت ۵ - شب دوم)
دور دوم (قسمت ۵ - شب دوم)
۲۵,۸۴۶
هم نظر نبودن رویا نونهالی با رای امین حیایی
هم نظر نبودن رویا نونهالی با رای امین حیایی
۱۰,۹۲۵
رای عجیب امین حیایی به اجرای پسر یزدی
رای عجیب امین حیایی به اجرای پسر یزدی
۱۳,۹۰۲
اجرای پارسا سیمین مرام (قسمت ۵ - شب اول)
اجرای پارسا سیمین مرام (قسمت ۵ - شب اول)
۵۲,۲۵۹
اجرای محمد بازوپیشه (قسمت ۵ - شب اول)
اجرای محمد بازوپیشه (قسمت ۵ - شب اول)
۳۰,۹۵۸
کنجکاوی آریا درباره دکمه های میز علیخانی
کنجکاوی آریا درباره دکمه های میز علیخانی
۱۸,۸۵۴
اجرای گروه ضربان (قسمت ۵ - شب اول)
اجرای گروه ضربان (قسمت ۵ - شب اول)
۲۹,۰۰۹
ماجرای دکمه های میز علیخانی
ماجرای دکمه های میز علیخانی
۱۵,۰۲۸
ماسک های جدید داوران عصرجدید
ماسک های جدید داوران عصرجدید
۱۷,۱۹۷
توضیحات علیخانی درباره سلامت عوامل عصر جدید
توضیحات علیخانی درباره سلامت عوامل عصر جدید
۷,۶۹۶
علت حاضر شدن امین حیایی با ظاهری جدید
علت حاضر شدن امین حیایی با ظاهری جدید
۱۹,۱۰۸
دور دوم - قسمت ۵ (شب اول)
دور دوم - قسمت ۵ (شب اول)
۳۶,۰۸۸
هشتگ عصر جدید - دور دوم - قسمت ۵
هشتگ عصر جدید - دور دوم - قسمت ۵
۲۶,۴۲۶
اجرای علی فریادی (دور دوم - قسمت ۴)
اجرای علی فریادی (دور دوم - قسمت ۴)
۲۱۱,۹۸۳
اجرای محمد داوری (دور دوم - قسمت ۴)
اجرای محمد داوری (دور دوم - قسمت ۴)
۷۲,۱۴۷
دور دوم - قسمت ۴ (شب دوم)
دور دوم - قسمت ۴ (شب دوم)
۶۵,۵۲۹
اجرای مجید معظمی (دور دوم - قسمت ۴)
اجرای مجید معظمی (دور دوم - قسمت ۴)
۲۰۸,۷۸۸
اجرای گروه ریسمونا (دور دوم - قسمت ۴)
اجرای گروه ریسمونا (دور دوم - قسمت ۴)
۴۱,۹۴۲
هنرهای رزمی با امین حیایی
هنرهای رزمی با امین حیایی
۴۴,۶۱۶
اجرای گروه تکاوران البرز (دور دوم - قسمت ۴)
اجرای گروه تکاوران البرز (دور دوم - قسمت ۴)
۵۱,۰۳۴
دور دوم - قسمت ۴ (شب اول)
دور دوم - قسمت ۴ (شب اول)
۵۷,۲۸۷
توضیحات علیخانی درباره تیتراژهای ماه عسل
توضیحات علیخانی درباره تیتراژهای ماه عسل
۲۰,۸۵۴
هشتک عصر جدید - دور دوم - قسمت ۴
هشتک عصر جدید - دور دوم - قسمت ۴
۳۳,۹۴۳
هشتک عصر جدید - دور دوم - قسمت ۳
هشتک عصر جدید - دور دوم - قسمت ۳
۲۴,۱۸۹
اجرای بهاره سرگل‌زایی (دور دوم - قسمت ۳)
اجرای بهاره سرگل‌زایی (دور دوم - قسمت ۳)
۱۰۴,۱۶۷
اجرای گروه مثلث (دور دوم - قسمت ۳)
اجرای گروه مثلث (دور دوم - قسمت ۳)
۶۹,۶۸۸