۲۰ تیر ۱۳۹۹ (شاهین بوشهر- ذوب آهن)

۲۱۰

شبکه اصفهان
20 تیر ماه 1399
20:36
۷ آذر ۱۳۹۹ ( تراکتورسازی تبریز - سپاهان )
۷ آذر ۱۳۹۹ ( تراکتورسازی تبریز - سپاهان )
۴۵۷
۶ آذر ۱۳۹۹ ( ذوب آهن اصفهان - پیکان )
۶ آذر ۱۳۹۹ ( ذوب آهن اصفهان - پیکان )
۳۰۲
۳۰ آبان ۱۳۹۹ ( ماشین سازی تبریز - ذوب آهن اصفهان )
۳۰ آبان ۱۳۹۹ ( ماشین سازی تبریز - ذوب آهن اصفهان )
۳۵۸
۲۹ آبان ۱۳۹۹ (سپاهان - آلومینیوم اراک)
۲۹ آبان ۱۳۹۹ (سپاهان - آلومینیوم اراک)
۲۲۸
۱۷ آبان ۱۳۹۹ (گل گهر - سپاهان)
۱۷ آبان ۱۳۹۹ (گل گهر - سپاهان)
۸۱۳
ذوب آهن - فولاد خوزستان (۱۶ آبان ۱۳۹۹)
ذوب آهن - فولاد خوزستان (۱۶ آبان ۱۳۹۹)
۲۷۶
ذوب آهن - گل گهرسیرجان (۳۰ مرداد ۱۳۹۹)
ذوب آهن - گل گهرسیرجان (۳۰ مرداد ۱۳۹۹)
۲۳۲
۲۵ مرداد ۱۳۹۹
۲۵ مرداد ۱۳۹۹
۲۱۷
ذوب آهن و نفت مسجد سلیمان - ۱۰ مرداد ۱۳۹۹
ذوب آهن و نفت مسجد سلیمان - ۱۰ مرداد ۱۳۹۹
۲۵۴
۲ مرداد ۱۳۹۹ ( سپاهان - صنعت نفت آبادان )
۲ مرداد ۱۳۹۹ ( سپاهان - صنعت نفت آبادان )
۴۴۸
۲۷ تیر ۱۳۹۹ ( سپاهان - تراکتور سازی تبریز )
۲۷ تیر ۱۳۹۹ ( سپاهان - تراکتور سازی تبریز )
۵۰۹
۱۵ تیر ۱۳۹۹ (سایپا - سپاهان)
۱۵ تیر ۱۳۹۹ (سایپا - سپاهان)
۲۲۰
ذوب آهن - پیکان (۱۴ تیر ۱۳۹۹)
ذوب آهن - پیکان (۱۴ تیر ۱۳۹۹)
۱۸۰
۹ تیر ۱۳۹۹ (سپاهان - گل گهر سیرجان)
۹ تیر ۱۳۹۹ (سپاهان - گل گهر سیرجان)
۲۳۳
شهرخودرو -ذوب آهن ( ۸ تیر ۱۳۹۹)
شهرخودرو -ذوب آهن ( ۸ تیر ۱۳۹۹)
۱۹۳
مرحله نهایی لیگ برتر فوتسال ، مس سونگون - گیتی پسند
مرحله نهایی لیگ برتر فوتسال ، مس سونگون - گیتی پسند
۳۳۵
۸ اسفند ۱۳۹۸
۸ اسفند ۱۳۹۸
۴۲۷
۴ اسفند ۱۳۹۸
۴ اسفند ۱۳۹۸
۶۲۸
۲۹ بهمن ۱۳۹۸
۲۹ بهمن ۱۳۹۸
۶۳۹
۱۸ بهمن ۱۳۹۸
۱۸ بهمن ۱۳۹۸
۲۴۹
۱۷ بهمن ۱۳۹۸
۱۷ بهمن ۱۳۹۸
۱۶۷
۱۱ بهمن ۱۳۹۸
۱۱ بهمن ۱۳۹۸
۱۴۱
۵ بهمن ۱۳۹۸
۵ بهمن ۱۳۹۸
۱۹۹
۲۲ آذر ۱۳۹۸ (سپاهان - پیکان)
۲۲ آذر ۱۳۹۸ (سپاهان - پیکان)
۲۵۷
۵ آذر ۱۳۹۸ (سپاهان - پیکان)
۵ آذر ۱۳۹۸ (سپاهان - پیکان)
۳۴۲
۳ آذر ۱۳۹۸ (ذوب آهن - فولاد)
۳ آذر ۱۳۹۸ (ذوب آهن - فولاد)
۲۹۷
۳ آبان ۱۳۹۸ (سپاهان - سایپا)
۳ آبان ۱۳۹۸ (سپاهان - سایپا)
۴۹۳