قسمت ۴۸ - منوچهر والی زاده

۱۲,۱۶۲

شبکه نسیم
۲۰ تیر ماه ۱۳۹۹
۲۲:۵۹
گلچین -۱۱ مرداد ۱۳۹۹
گلچین -۱۱ مرداد ۱۳۹۹
۲,۴۴۴
خاطره عکس گرفتن مدقالچی با هواداران
خاطره عکس گرفتن مدقالچی با هواداران
۳,۸۹۸
توضیحات مدقالچی در مورد ازدواج و خانواده
توضیحات مدقالچی در مورد ازدواج و خانواده
۲,۶۸۶
توضیحات در مورد بیشترین همکاری مدقالچی با سایر دوبلورها
توضیحات در مورد بیشترین همکاری مدقالچی با سایر دوبلورها
۱,۷۷۰
گفتگو در مورد دوبله ماندگار فیلم محمد رسول الله
گفتگو در مورد دوبله ماندگار فیلم محمد رسول الله
۱,۸۱۷
سوال مدیری در مورد سن مدقالچی
سوال مدیری در مورد سن مدقالچی
۱,۹۳۱
نزدیک بودن صدای گوینده به صدای نقش اصلی
نزدیک بودن صدای گوینده به صدای نقش اصلی
۱,۳۳۴
گفتگو در مورد کارهای ماندگار مدقالچی و آنشرلی
گفتگو در مورد کارهای ماندگار مدقالچی و آنشرلی
۱,۲۸۳
توضیحات مدقالچی در مورد جنس صدا
توضیحات مدقالچی در مورد جنس صدا
۹۵۰
توضیحات مدقالچی در مورد زمان ورودش به حرفه ی دوبله
توضیحات مدقالچی در مورد زمان ورودش به حرفه ی دوبله
۱,۲۵۳
مسابقه ی تماشاگران دورهمی
مسابقه ی تماشاگران دورهمی
۱,۷۲۴
درخواست های پرستاران بخش کرونا
درخواست های پرستاران بخش کرونا
۱,۲۱۵
نظرات مردمی
نظرات مردمی
۹۸۹
کار کردن و درس خواندن در خارج از ایران
کار کردن و درس خواندن در خارج از ایران
۱,۴۵۲
قسمت ۵۶ - نصرالله مدقالچی
قسمت ۵۶ - نصرالله مدقالچی
۶,۰۶۰
صبحت های مدیری درباره جایی که در آن قرار داریم
صبحت های مدیری درباره جایی که در آن قرار داریم
۳,۹۵۱
گفتگو با تماشاگران بخش دوم
گفتگو با تماشاگران بخش دوم
۲,۷۱۶
نظرات مردمی بخش دوم
نظرات مردمی بخش دوم
۱,۹۰۳
طبیعت ، همدم واقعی انسان
طبیعت ، همدم واقعی انسان
۱,۱۶۸
حرف های پایانی میرعلمی درباره قضاوت
حرف های پایانی میرعلمی درباره قضاوت
۲,۳۹۴
سوال مدیری از میرعلمی راجع به ده سال آینده
سوال مدیری از میرعلمی راجع به ده سال آینده
۲,۲۹۳
افسردگی میرعلمی
افسردگی میرعلمی
۲,۰۵۸
حرف های میرعلمی درباره گذشته
حرف های میرعلمی درباره گذشته
۱,۳۶۹
گوی از خود راضی
گوی از خود راضی
۲,۰۰۰
پاسخ بله یا خیر میرعلمی به سوالات مدیری
پاسخ بله یا خیر میرعلمی به سوالات مدیری
۱,۹۸۸
ترس میرعلمی از گربه ها
ترس میرعلمی از گربه ها
۱,۶۴۰
خاطره ی میرعلمی از اتفاقی درباره برادرش
خاطره ی میرعلمی از اتفاقی درباره برادرش
۱,۵۸۱
صبحت های میرعلمی راجع به فرزند خود
صبحت های میرعلمی راجع به فرزند خود
۱,۴۵۲
آسیب دیدگی های میرعلمی در تئاتر
آسیب دیدگی های میرعلمی در تئاتر
۹۹۸
خاطرات مدرسه میرعلمی
خاطرات مدرسه میرعلمی
۱,۰۶۸