۲۰ تیر ۱۳۹۹

۲,۲۳۳

شبکه نسیم
۲۰ تیر ماه ۱۳۹۹
۲۰:۵۶
بازی پنجم - جایگزینی اعداد
بازی پنجم - جایگزینی اعداد
۰
بازی چهارم - شناخت همسر
بازی چهارم - شناخت همسر
۰
بازی سوم - دوبله شو
بازی سوم - دوبله شو
۰
بازی دوم - پدرها مسابقه می دهند
بازی دوم - پدرها مسابقه می دهند
۰
بازی اول - اتاق بازی بچه ها
بازی اول - اتاق بازی بچه ها
۰
یه توپ دارم قلقلیه !
یه توپ دارم قلقلیه !
۰
اجرای جالب توسط تارا مهمان برنامه
اجرای جالب توسط تارا مهمان برنامه
۰
۱۸ مرداد ۱۳۹۹
۱۸ مرداد ۱۳۹۹
۱۰
اجرای قطعه سوگند از محمد معتمدی
اجرای قطعه سوگند از محمد معتمدی
۳۸۸
گفتگو با خواهران منصوریان
گفتگو با خواهران منصوریان
۶۲۳
بازی با نگار عابدی و دخترشون
بازی با نگار عابدی و دخترشون
۶۶۴
خواهران منصوریان در اتاق بازی بزرگتر ها
خواهران منصوریان در اتاق بازی بزرگتر ها
۴۶۴
گفتگو با نگار عابدی
گفتگو با نگار عابدی
۵۷۴
اجرای قطعه تا آسمان محمد معتمدی
اجرای قطعه تا آسمان محمد معتمدی
۱۷۸
بازی با علیرضا خمسه و حمید لولایی
بازی با علیرضا خمسه و حمید لولایی
۳۰۹
شعر خواندن حمید لولایی
شعر خواندن حمید لولایی
۲۹۸
بازی با حمید لولایی
بازی با حمید لولایی
۲۳۸
بازی با علیرضا خمسه
بازی با علیرضا خمسه
۱۴۴
خاطره چرا قیمه هارو می ریزی تو ماست ها
خاطره چرا قیمه هارو می ریزی تو ماست ها
۳۵۹
خاطره کار کردن حمید لولایی با علیرضا خمسه
خاطره کار کردن حمید لولایی با علیرضا خمسه
۳۲۰
خاطره قصه تعریف کردن علیرضا خمسه
خاطره قصه تعریف کردن علیرضا خمسه
۲۳۳
داستان مدیریت سینما آزادی حمید لولایی
داستان مدیریت سینما آزادی حمید لولایی
۱۵۳
کودکی محمد معتمدی
کودکی محمد معتمدی
۲۴۵
۱۷ مرداد ۱۳۹۹
۱۷ مرداد ۱۳۹۹
۵۰۱
اجرای زنده محمد معتمدی
اجرای زنده محمد معتمدی
۲۴۳
اجرای قطعه حالا که می روی از محمد معتمدی
اجرای قطعه حالا که می روی از محمد معتمدی
۳۴۳
حمید گودرزی در مسابقه خودش شرکت می کند
حمید گودرزی در مسابقه خودش شرکت می کند
۱,۸۰۰
اجرای قطعه یه دندم از میثم ابراهیمی
اجرای قطعه یه دندم از میثم ابراهیمی
۳,۵۶۴
خاطره  بامزه مسافری از هند حمید گودرزی
خاطره بامزه مسافری از هند حمید گودرزی
۱,۲۵۳
حمید گودرزی دانی و من میخواند
حمید گودرزی دانی و من میخواند
۷۴۹