اصغر نوروزی - تولیدکننده پوشاک

۱۴۸

شبکه شما
20 تیر ماه 1399
03:39
طاهره حیدری - تولیدکننده عرقیات گیاهی - تنکابن
طاهره حیدری - تولیدکننده عرقیات گیاهی - تنکابن
۲۶
محراب محبی - تولید کننده ظروف سفالی
محراب محبی - تولید کننده ظروف سفالی
۱۷۲
فروغ پورکلهر - تولیدکننده گلهای آپارتمانی
فروغ پورکلهر - تولیدکننده گلهای آپارتمانی
۵۳
زینب سیدین - کارآفرین
زینب سیدین - کارآفرین
۲۴۳
محمد حسن شریعتی - تولید کننده زعفران
محمد حسن شریعتی - تولید کننده زعفران
۱۷۷
آقای شریف  باغدار انار
آقای شریف باغدار انار
۴۱۹
فروغ پور کلهر - تولید کننده گیاهان آپارتمانی
فروغ پور کلهر - تولید کننده گیاهان آپارتمانی
۱۵۱
سید مهدی هاشمی - تولید کننده مبلمان
سید مهدی هاشمی - تولید کننده مبلمان
۱۳۲
دکتر سجادی - تولید کننده گیاهان دارویی
دکتر سجادی - تولید کننده گیاهان دارویی
۱۳۹
محمد علی رحمانی - پرورش دهنده ماهی
محمد علی رحمانی - پرورش دهنده ماهی
۱۵۷
فرهاد بهزادی - تولید کننده صنایع دستی
فرهاد بهزادی - تولید کننده صنایع دستی
۱۹۰
خانم براتی - تولیدکننده فرش
خانم براتی - تولیدکننده فرش
۲۵۶
روستای رودک
روستای رودک
۱۸۷
موسی غلام زاده تولید کننده انار
موسی غلام زاده تولید کننده انار
۱۷۰
روح الله عباسپور - پرورش دهنده ماهی
روح الله عباسپور - پرورش دهنده ماهی
۱۶۱
فروغ پور کلهر - تولید کننده گیاهان آپارتمانی
فروغ پور کلهر - تولید کننده گیاهان آپارتمانی
۱۶۰
صنایع چوب
صنایع چوب
۱۵۰
محمد حسن شریعتی - تولید کننده زعفران
محمد حسن شریعتی - تولید کننده زعفران
۱۸۰
حجت الله شجاعی لنگری - تولید کننده عرقیجات گیاهی
حجت الله شجاعی لنگری - تولید کننده عرقیجات گیاهی
۱۷۴
کشاورزی روستای بهرام آباد
کشاورزی روستای بهرام آباد
۱۸۱
حجت بنکدار گلخوارانی - تولید کننده گیلاس
حجت بنکدار گلخوارانی - تولید کننده گیلاس
۲۲۸
علی حسین پاشا - تولید کننده مرکبات
علی حسین پاشا - تولید کننده مرکبات
۱۷۶
ثریا زائر اومالی - تولید کننده پوشاک
ثریا زائر اومالی - تولید کننده پوشاک
۱۹۹
حسین محمودی - تولیدکننده لیموترش
حسین محمودی - تولیدکننده لیموترش
۱۸۱