نظرات مردمی

۱,۹۶۷

شبکه نسیم
۱۹ تیر ماه ۱۳۹۹
۲۲:۵۶
گلچین -۱۱ مرداد ۱۳۹۹
گلچین -۱۱ مرداد ۱۳۹۹
۲,۲۷۳
خاطره عکس گرفتن مدقالچی با هواداران
خاطره عکس گرفتن مدقالچی با هواداران
۳,۸۳۰
توضیحات مدقالچی در مورد ازدواج و خانواده
توضیحات مدقالچی در مورد ازدواج و خانواده
۲,۶۳۹
توضیحات در مورد بیشترین همکاری مدقالچی با سایر دوبلورها
توضیحات در مورد بیشترین همکاری مدقالچی با سایر دوبلورها
۱,۷۵۶
گفتگو در مورد دوبله ماندگار فیلم محمد رسول الله
گفتگو در مورد دوبله ماندگار فیلم محمد رسول الله
۱,۷۸۳
سوال مدیری در مورد سن مدقالچی
سوال مدیری در مورد سن مدقالچی
۱,۹۱۴
نزدیک بودن صدای گوینده به صدای نقش اصلی
نزدیک بودن صدای گوینده به صدای نقش اصلی
۱,۳۲۳
گفتگو در مورد کارهای ماندگار مدقالچی و آنشرلی
گفتگو در مورد کارهای ماندگار مدقالچی و آنشرلی
۱,۲۷۲
توضیحات مدقالچی در مورد جنس صدا
توضیحات مدقالچی در مورد جنس صدا
۹۳۸
توضیحات مدقالچی در مورد زمان ورودش به حرفه ی دوبله
توضیحات مدقالچی در مورد زمان ورودش به حرفه ی دوبله
۱,۲۳۸
مسابقه ی تماشاگران دورهمی
مسابقه ی تماشاگران دورهمی
۱,۶۷۷
درخواست های پرستاران بخش کرونا
درخواست های پرستاران بخش کرونا
۱,۱۹۹
نظرات مردمی
نظرات مردمی
۹۷۴
کار کردن و درس خواندن در خارج از ایران
کار کردن و درس خواندن در خارج از ایران
۱,۴۳۱
قسمت ۵۶ - نصرالله مدقالچی
قسمت ۵۶ - نصرالله مدقالچی
۵,۹۰۵
صبحت های مدیری درباره جایی که در آن قرار داریم
صبحت های مدیری درباره جایی که در آن قرار داریم
۳,۹۳۷
گفتگو با تماشاگران بخش دوم
گفتگو با تماشاگران بخش دوم
۲,۶۹۱
نظرات مردمی بخش دوم
نظرات مردمی بخش دوم
۱,۸۹۱
طبیعت ، همدم واقعی انسان
طبیعت ، همدم واقعی انسان
۱,۱۶۲
حرف های پایانی میرعلمی درباره قضاوت
حرف های پایانی میرعلمی درباره قضاوت
۲,۳۷۶
سوال مدیری از میرعلمی راجع به ده سال آینده
سوال مدیری از میرعلمی راجع به ده سال آینده
۲,۲۷۸
افسردگی میرعلمی
افسردگی میرعلمی
۲,۰۴۲
حرف های میرعلمی درباره گذشته
حرف های میرعلمی درباره گذشته
۱,۳۶۲
گوی از خود راضی
گوی از خود راضی
۱,۹۸۷
پاسخ بله یا خیر میرعلمی به سوالات مدیری
پاسخ بله یا خیر میرعلمی به سوالات مدیری
۱,۹۷۳
ترس میرعلمی از گربه ها
ترس میرعلمی از گربه ها
۱,۶۳۱
خاطره ی میرعلمی از اتفاقی درباره برادرش
خاطره ی میرعلمی از اتفاقی درباره برادرش
۱,۵۷۱
صبحت های میرعلمی راجع به فرزند خود
صبحت های میرعلمی راجع به فرزند خود
۱,۴۴۴
آسیب دیدگی های میرعلمی در تئاتر
آسیب دیدگی های میرعلمی در تئاتر
۹۹۳
خاطرات مدرسه میرعلمی
خاطرات مدرسه میرعلمی
۱,۰۶۱