المپیک لندن ۲۰۱۲ ، تفنگ ۵۰ متر

۳۹۴

شبکه ورزش
17 تیر ماه 1399
10:14