۱۵ تیر ۱۳۹۹

۱۶۵

شبکه کردستان
۱۵ تیر ماه ۱۳۹۹
۰۹:۴۸