گزیده - ۱۴ تیر ۱۳۹۹

۳۵,۷۵۹

شبکه ۳
۱۵ تیر ماه ۱۳۹۹
۰۰:۰۶
فینال هیجان انگیز عصر جدید
فینال هیجان انگیز عصر جدید
۵,۷۲۲
پرواز در عصر جدید!
پرواز در عصر جدید!
۵,۲۳۵
وقتی همه جوک های بی مزه میگویند !
وقتی همه جوک های بی مزه میگویند !
۵,۷۲۸
شعبده بازی که همه را شگفت زده کرد !
شعبده بازی که همه را شگفت زده کرد !
۸,۳۹۷
جادوی تماشایی با روبیک !
جادوی تماشایی با روبیک !
۵,۷۱۷
ادای احترام عصر جدید به کادر درمان
ادای احترام عصر جدید به کادر درمان
۴۳,۰۲۳
رای جنجالی آریا و اعتراض داوران!
رای جنجالی آریا و اعتراض داوران!
۵۸,۲۴۳
صحنه عصر جدید را گِل گرفتند!
صحنه عصر جدید را گِل گرفتند!
۳۲,۳۵۶
گروه پرواز با یک عضو کمتر بخاطر کرونا
گروه پرواز با یک عضو کمتر بخاطر کرونا
۳,۹۳۴
دور دوم (قسمت ۶ - شب دوم)
دور دوم (قسمت ۶ - شب دوم)
۱,۵۸۷
هشتگ عصر جدید - دور دوم - قسمت ۷
هشتگ عصر جدید - دور دوم - قسمت ۷
۸,۵۱۳
دور دوم (قسمت ۶ - شب اول)
دور دوم (قسمت ۶ - شب اول)
۲۰,۵۶۰
هشتگ عصر جدید - دور دوم - قسمت ۶
هشتگ عصر جدید - دور دوم - قسمت ۶
۱۵,۵۴۵
اشک شوق باراد از راه یابی به نظرسنجی مردمی
اشک شوق باراد از راه یابی به نظرسنجی مردمی
۴۶,۱۰۱
پیش بینی باراد از انتخاب داوران
پیش بینی باراد از انتخاب داوران
۳۱,۸۱۸
هم نظر نبودن رویا نونهالی با رای امین حیایی
هم نظر نبودن رویا نونهالی با رای امین حیایی
۱۶,۶۲۵
رای عجیب امین حیایی به اجرای پسر یزدی
رای عجیب امین حیایی به اجرای پسر یزدی
۲۱,۲۱۹
پسر یزدی که عصر جدید را منفجر کرد
پسر یزدی که عصر جدید را منفجر کرد
۸۶,۳۸۲
شعبده بازی که همه را شوکه کرد
شعبده بازی که همه را شوکه کرد
۶۲,۴۵۳
دور دوم (قسمت ۵ - شب دوم)
دور دوم (قسمت ۵ - شب دوم)
۴۳,۹۵۲
اجرای پارسا سیمین مرام (قسمت ۵ - شب اول)
اجرای پارسا سیمین مرام (قسمت ۵ - شب اول)
۶۱,۶۴۱
اجرای محمد بازوپیشه (قسمت ۵ - شب اول)
اجرای محمد بازوپیشه (قسمت ۵ - شب اول)
۳۴,۶۷۰
کنجکاوی آریا درباره دکمه های میز علیخانی
کنجکاوی آریا درباره دکمه های میز علیخانی
۲۱,۱۰۰
اجرای گروه ضربان (قسمت ۵ - شب اول)
اجرای گروه ضربان (قسمت ۵ - شب اول)
۳۳,۴۲۰
ماجرای دکمه های میز علیخانی
ماجرای دکمه های میز علیخانی
۱۷,۰۴۰
ماسک های جدید داوران عصرجدید
ماسک های جدید داوران عصرجدید
۲۰,۰۰۱
توضیحات علیخانی درباره سلامت عوامل عصر جدید
توضیحات علیخانی درباره سلامت عوامل عصر جدید
۸,۷۵۲
علت حاضر شدن امین حیایی با ظاهری جدید
علت حاضر شدن امین حیایی با ظاهری جدید
۲۱,۰۳۶
دور دوم - قسمت ۵ (شب اول)
دور دوم - قسمت ۵ (شب اول)
۴۱,۸۵۸
هشتگ عصر جدید - دور دوم - قسمت ۵
هشتگ عصر جدید - دور دوم - قسمت ۵
۲۸,۰۶۰