چرا قهرایی با مدیری شوخی نکرد

۷,۵۵۳

شبکه نسیم
۱۳ تیر ماه ۱۳۹۹
۲۳:۲۰
گلچین -۱۱ مرداد ۱۳۹۹
گلچین -۱۱ مرداد ۱۳۹۹
۲,۹۲۰
خاطره عکس گرفتن مدقالچی با هواداران
خاطره عکس گرفتن مدقالچی با هواداران
۴,۰۹۵
توضیحات مدقالچی در مورد ازدواج و خانواده
توضیحات مدقالچی در مورد ازدواج و خانواده
۲,۸۰۷
توضیحات در مورد بیشترین همکاری مدقالچی با سایر دوبلورها
توضیحات در مورد بیشترین همکاری مدقالچی با سایر دوبلورها
۱,۸۲۶
گفتگو در مورد دوبله ماندگار فیلم محمد رسول الله
گفتگو در مورد دوبله ماندگار فیلم محمد رسول الله
۱,۸۹۸
سوال مدیری در مورد سن مدقالچی
سوال مدیری در مورد سن مدقالچی
۱,۹۹۹
نزدیک بودن صدای گوینده به صدای نقش اصلی
نزدیک بودن صدای گوینده به صدای نقش اصلی
۱,۳۸۱
گفتگو در مورد کارهای ماندگار مدقالچی و آنشرلی
گفتگو در مورد کارهای ماندگار مدقالچی و آنشرلی
۱,۳۵۳
توضیحات مدقالچی در مورد جنس صدا
توضیحات مدقالچی در مورد جنس صدا
۹۸۱
توضیحات مدقالچی در مورد زمان ورودش به حرفه ی دوبله
توضیحات مدقالچی در مورد زمان ورودش به حرفه ی دوبله
۱,۲۹۴
مسابقه ی تماشاگران دورهمی
مسابقه ی تماشاگران دورهمی
۱,۸۷۸
درخواست های پرستاران بخش کرونا
درخواست های پرستاران بخش کرونا
۱,۲۵۶
نظرات مردمی
نظرات مردمی
۱,۰۳۴
کار کردن و درس خواندن در خارج از ایران
کار کردن و درس خواندن در خارج از ایران
۱,۵۰۴
قسمت ۵۶ - نصرالله مدقالچی
قسمت ۵۶ - نصرالله مدقالچی
۶,۴۲۰
صبحت های مدیری درباره جایی که در آن قرار داریم
صبحت های مدیری درباره جایی که در آن قرار داریم
۳,۹۷۴
گفتگو با تماشاگران بخش دوم
گفتگو با تماشاگران بخش دوم
۲,۷۶۳
نظرات مردمی بخش دوم
نظرات مردمی بخش دوم
۱,۹۲۶
طبیعت ، همدم واقعی انسان
طبیعت ، همدم واقعی انسان
۱,۱۸۳
حرف های پایانی میرعلمی درباره قضاوت
حرف های پایانی میرعلمی درباره قضاوت
۲,۴۴۷
سوال مدیری از میرعلمی راجع به ده سال آینده
سوال مدیری از میرعلمی راجع به ده سال آینده
۲,۳۴۹
افسردگی میرعلمی
افسردگی میرعلمی
۲,۱۱۱
حرف های میرعلمی درباره گذشته
حرف های میرعلمی درباره گذشته
۱,۳۸۸
گوی از خود راضی
گوی از خود راضی
۲,۰۴۱
پاسخ بله یا خیر میرعلمی به سوالات مدیری
پاسخ بله یا خیر میرعلمی به سوالات مدیری
۲,۰۳۸
ترس میرعلمی از گربه ها
ترس میرعلمی از گربه ها
۱,۶۶۸
خاطره ی میرعلمی از اتفاقی درباره برادرش
خاطره ی میرعلمی از اتفاقی درباره برادرش
۱,۶۱۵
صبحت های میرعلمی راجع به فرزند خود
صبحت های میرعلمی راجع به فرزند خود
۱,۴۸۴
آسیب دیدگی های میرعلمی در تئاتر
آسیب دیدگی های میرعلمی در تئاتر
۱,۰۳۰
خاطرات مدرسه میرعلمی
خاطرات مدرسه میرعلمی
۱,۱۱۲