باورهای غلط در مورد کرونا

۳,۰۶۴

شبکه نسیم
۱۳ تیر ماه ۱۳۹۹
۲۳:۰۹
گلچین -۱۱ مرداد ۱۳۹۹
گلچین -۱۱ مرداد ۱۳۹۹
۳,۱۳۷
خاطره عکس گرفتن مدقالچی با هواداران
خاطره عکس گرفتن مدقالچی با هواداران
۴,۱۹۷
توضیحات مدقالچی در مورد ازدواج و خانواده
توضیحات مدقالچی در مورد ازدواج و خانواده
۲,۸۷۰
توضیحات در مورد بیشترین همکاری مدقالچی با سایر دوبلورها
توضیحات در مورد بیشترین همکاری مدقالچی با سایر دوبلورها
۱,۸۶۰
گفتگو در مورد دوبله ماندگار فیلم محمد رسول الله
گفتگو در مورد دوبله ماندگار فیلم محمد رسول الله
۱,۹۳۶
سوال مدیری در مورد سن مدقالچی
سوال مدیری در مورد سن مدقالچی
۲,۰۲۹
نزدیک بودن صدای گوینده به صدای نقش اصلی
نزدیک بودن صدای گوینده به صدای نقش اصلی
۱,۴۰۳
گفتگو در مورد کارهای ماندگار مدقالچی و آنشرلی
گفتگو در مورد کارهای ماندگار مدقالچی و آنشرلی
۱,۳۷۶
توضیحات مدقالچی در مورد جنس صدا
توضیحات مدقالچی در مورد جنس صدا
۹۹۷
توضیحات مدقالچی در مورد زمان ورودش به حرفه ی دوبله
توضیحات مدقالچی در مورد زمان ورودش به حرفه ی دوبله
۱,۳۱۴
مسابقه ی تماشاگران دورهمی
مسابقه ی تماشاگران دورهمی
۱,۹۵۴
درخواست های پرستاران بخش کرونا
درخواست های پرستاران بخش کرونا
۱,۲۷۸
نظرات مردمی
نظرات مردمی
۱,۰۵۵
کار کردن و درس خواندن در خارج از ایران
کار کردن و درس خواندن در خارج از ایران
۱,۵۳۶
قسمت ۵۶ - نصرالله مدقالچی
قسمت ۵۶ - نصرالله مدقالچی
۶,۵۸۳
صبحت های مدیری درباره جایی که در آن قرار داریم
صبحت های مدیری درباره جایی که در آن قرار داریم
۳,۹۸۸
گفتگو با تماشاگران بخش دوم
گفتگو با تماشاگران بخش دوم
۲,۷۷۹
نظرات مردمی بخش دوم
نظرات مردمی بخش دوم
۱,۹۳۹
طبیعت ، همدم واقعی انسان
طبیعت ، همدم واقعی انسان
۱,۱۹۱
حرف های پایانی میرعلمی درباره قضاوت
حرف های پایانی میرعلمی درباره قضاوت
۲,۴۶۲
سوال مدیری از میرعلمی راجع به ده سال آینده
سوال مدیری از میرعلمی راجع به ده سال آینده
۲,۳۷۴
افسردگی میرعلمی
افسردگی میرعلمی
۲,۱۳۸
حرف های میرعلمی درباره گذشته
حرف های میرعلمی درباره گذشته
۱,۴۰۶
گوی از خود راضی
گوی از خود راضی
۲,۰۵۸
پاسخ بله یا خیر میرعلمی به سوالات مدیری
پاسخ بله یا خیر میرعلمی به سوالات مدیری
۲,۰۵۴
ترس میرعلمی از گربه ها
ترس میرعلمی از گربه ها
۱,۶۸۶
خاطره ی میرعلمی از اتفاقی درباره برادرش
خاطره ی میرعلمی از اتفاقی درباره برادرش
۱,۶۴۲
صبحت های میرعلمی راجع به فرزند خود
صبحت های میرعلمی راجع به فرزند خود
۱,۴۹۷
آسیب دیدگی های میرعلمی در تئاتر
آسیب دیدگی های میرعلمی در تئاتر
۱,۰۴۵
خاطرات مدرسه میرعلمی
خاطرات مدرسه میرعلمی
۱,۱۳۶