قسمت ۴۵ - دکتر خشنود - امیر حسین قهرایی

8,345

شبکه نسیم
13 تیر ماه 1399
22:55
گلچین - ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
گلچین - ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
7,067
گلچین - ۲۴ مرداد ۱۳۹۹
گلچین - ۲۴ مرداد ۱۳۹۹
4,435
رشته آبیاری قبول میشم !
رشته آبیاری قبول میشم !
2,999
علت پخش نشدن دورهمی از زبان مدیری !
علت پخش نشدن دورهمی از زبان مدیری !
12,012
گلچین - ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
گلچین - ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
5,606
مثال طنز و جذاب مدیری درباره آینده
مثال طنز و جذاب مدیری درباره آینده
5,891
تست نگاه به گوی از نادر فلاح
تست نگاه به گوی از نادر فلاح
4,469
بله یا خیر های فلاح
بله یا خیر های فلاح
2,990
خاطره جالب کشتی گرفتن فلاح
خاطره جالب کشتی گرفتن فلاح
7,871
چگونگی ازدواج فلاح
چگونگی ازدواج فلاح
3,307
ترسیدن مردم از نادر فلاح !
ترسیدن مردم از نادر فلاح !
2,968
فلاح : از جشنواره فجر دلخورم !
فلاح : از جشنواره فجر دلخورم !
1,464
نحوه شروع به کار بازیگری فلاح
نحوه شروع به کار بازیگری فلاح
1,215
علت اخراج شدن فلاح از دانشگاه
علت اخراج شدن فلاح از دانشگاه
2,134
زود جوش و بد جوش !
زود جوش و بد جوش !
5,708
فریاد تماشاگر برای کرمان
فریاد تماشاگر برای کرمان
2,622
تحلیل های عجیب در باره اقشار مختلف
تحلیل های عجیب در باره اقشار مختلف
1,270
خمپاره ی وسط حیاط
خمپاره ی وسط حیاط
4,393
مسابقه ی تماشاگران دورهمی
مسابقه ی تماشاگران دورهمی
2,433
آینده نگری های ترسناک
آینده نگری های ترسناک
۹۷۴
کامنت های مردم برای دورهمی
کامنت های مردم برای دورهمی
1,543
داماد زخم و زیلی
داماد زخم و زیلی
1,262
مدیری : منظور از آینده فردا شبه !
مدیری : منظور از آینده فردا شبه !
1,059
قسمت ۵۹ - نادر فلاح
قسمت ۵۹ - نادر فلاح
8,705
اوج عصبانیت مهران مدیری
اوج عصبانیت مهران مدیری
18,032
اشتباه خنده دار خوئینی ها
اشتباه خنده دار خوئینی ها
6,993
خوئینی ها: به گوی بگم بفرمایید
خوئینی ها: به گوی بگم بفرمایید
4,126
جریان تست بازیگری خوئینی ها
جریان تست بازیگری خوئینی ها
2,869
خوئینی ها: مافیای سینما من را کم کار کرده است
خوئینی ها: مافیای سینما من را کم کار کرده است
9,709
خاطره ی جالب خوئینی ها در باشگاه ورزشی
خاطره ی جالب خوئینی ها در باشگاه ورزشی
4,018