۱۳ تیر ۱۳۹۹

۳,۹۱۸

شبکه نسیم
۱۳ تیر ماه ۱۳۹۹
۲۰:۴۹
اجرای قطعه سوگند از محمد معتمدی
اجرای قطعه سوگند از محمد معتمدی
۳۷
گفتگو با خواهران منصوریان
گفتگو با خواهران منصوریان
۹۴
بازی با نگار عابدی و دخترشون
بازی با نگار عابدی و دخترشون
۱۰۲
خواهران منصوریان در اتاق بازی بزرگتر ها
خواهران منصوریان در اتاق بازی بزرگتر ها
۶۲
گفتگو با نگار عابدی
گفتگو با نگار عابدی
۱۱۴
اجرای قطعه تا آسمان محمد معتمدی
اجرای قطعه تا آسمان محمد معتمدی
۳۷
بازی با علیرضا خمسه و حمید لولایی
بازی با علیرضا خمسه و حمید لولایی
۵۳
شعر خواندن حمید لولایی
شعر خواندن حمید لولایی
۷۴
بازی با حمید لولایی
بازی با حمید لولایی
۵۵
بازی با علیرضا خمسه
بازی با علیرضا خمسه
۴۰
خاطره چرا قیمه هارو می ریزی تو ماست ها
خاطره چرا قیمه هارو می ریزی تو ماست ها
۱۲۸
خاطره کار کردن حمید لولایی با علیرضا خمسه
خاطره کار کردن حمید لولایی با علیرضا خمسه
۱۴۳
خاطره قصه تعریف کردن علیرضا خمسه
خاطره قصه تعریف کردن علیرضا خمسه
۹۸
داستان مدیریت سینما آزادی حمید لولایی
داستان مدیریت سینما آزادی حمید لولایی
۷۰
کودکی محمد معتمدی
کودکی محمد معتمدی
۱۹۶
۱۷ مرداد ۱۳۹۹
۱۷ مرداد ۱۳۹۹
۱۱۶
اجرای زنده محمد معتمدی
اجرای زنده محمد معتمدی
۱۳۳
اجرای قطعه حالا که می روی از محمد معتمدی
اجرای قطعه حالا که می روی از محمد معتمدی
۱۷۹
حمید گودرزی در مسابقه خودش شرکت می کند
حمید گودرزی در مسابقه خودش شرکت می کند
۱,۷۵۲
اجرای قطعه یه دندم از میثم ابراهیمی
اجرای قطعه یه دندم از میثم ابراهیمی
۳,۵۰۹
خاطره  بامزه مسافری از هند حمید گودرزی
خاطره بامزه مسافری از هند حمید گودرزی
۱,۲۰۶
حمید گودرزی دانی و من میخواند
حمید گودرزی دانی و من میخواند
۶۹۹
گفتگو با فلورا سام
گفتگو با فلورا سام
۱,۴۷۴
بازی جایگزینی اعداد با خانم معتضدی
بازی جایگزینی اعداد با خانم معتضدی
۶۳۱
بازی جایگزینی اعداد با خانم متخصص
بازی جایگزینی اعداد با خانم متخصص
۴۲۳
کودکی نگین معتضدی
کودکی نگین معتضدی
۵۱۲
خاطره کار کردن پژمان بازغی با خانم معتضدی
خاطره کار کردن پژمان بازغی با خانم معتضدی
۵۰۳
گفتگو با فریبا متخصص
گفتگو با فریبا متخصص
۴۱۶
اجرای قطعه کی مثه منه از میثم ابراهیمی
اجرای قطعه کی مثه منه از میثم ابراهیمی
۲,۳۴۱
میثم ابراهیمی یه توپ دارم قلقلیه میخواند !
میثم ابراهیمی یه توپ دارم قلقلیه میخواند !
۱۰,۴۷۱