جولان کرونا در سایه بی توجهی ها

3,033

شبکه ۱
13 تیر ماه 1399
14:14
آمار رسمی کرونا در کشور۹۹/۰۸/۰۶
آمار رسمی کرونا در کشور۹۹/۰۸/۰۶
6,469
به مرزهای ما احترام بگذارید !
به مرزهای ما احترام بگذارید !
۸۸۵
از ماموریت های پلیس باید حمایت شود
از ماموریت های پلیس باید حمایت شود
۴۳۹
سومین آتش بس هم شکست
سومین آتش بس هم شکست
۴۷۶
کنترل وزن و چاقی دانش آموزان
کنترل وزن و چاقی دانش آموزان
۱۴۰
رونق تولید انسولین قلمی
رونق تولید انسولین قلمی
۱۶۹
رونمایی از نخستین جرثقیل تلسکوپی داخلی
رونمایی از نخستین جرثقیل تلسکوپی داخلی
۳۰۹
افتتاح کارخانه ابمیوه در رودسر
افتتاح کارخانه ابمیوه در رودسر
۱۷۶
تاسیس بندری جدید در خلیج فارس
تاسیس بندری جدید در خلیج فارس
۱۴۲
زیان خام فروشی
زیان خام فروشی
۱۴۹
جلسه کار گروه جهش تولید
جلسه کار گروه جهش تولید
۸۲
همایش افول آمریکا در لانه جاسوسی
همایش افول آمریکا در لانه جاسوسی
۶۹
مراسم سیزده آبان امسال
مراسم سیزده آبان امسال
۶۰
محکومیت هتک حرمت پیامبر (ص)
محکومیت هتک حرمت پیامبر (ص)
۱۶۳
اخبار بورس
اخبار بورس
۱۳۸
رسیدگی به بازار سرمایه
رسیدگی به بازار سرمایه
۱۲۱
در مجلس امروز چه گذشت؟
در مجلس امروز چه گذشت؟
۱۰۰
تامین معیشت مردم !
تامین معیشت مردم !
۱۹۹
اروپا بالا ترین آمار ثبت کرونا
اروپا بالا ترین آمار ثبت کرونا
۱۰۹
کمک مالی دولت به وزارت بهداشت پرداخت شد
کمک مالی دولت به وزارت بهداشت پرداخت شد
۷۱
آمار کرونا در جهان
آمار کرونا در جهان
۹۰
تجهییز تخت های بیمارستانی در دستور کار دولت
تجهییز تخت های بیمارستانی در دستور کار دولت
۳۲
نظارت های ضد کرونایی
نظارت های ضد کرونایی
۱۰۵
رابطه مستقیم آلودگی هوا  با کرونا
رابطه مستقیم آلودگی هوا با کرونا
۹۴
۶ آبان ۱۳۹۹
۶ آبان ۱۳۹۹
۹۰۸
بازار گوشت قرمز
بازار گوشت قرمز
۵۳۳
رسیدگی به اتهامات محمد امامی
رسیدگی به اتهامات محمد امامی
۲۸۶
گزارشی که حقوق مردم ایران را نادیده گرفته !
گزارشی که حقوق مردم ایران را نادیده گرفته !
۱۸۰
جلسه شورای عالی قضایی
جلسه شورای عالی قضایی
۱۵۵
آمار رسمی کرونا - ۵ آبان ۱۳۹۹
آمار رسمی کرونا - ۵ آبان ۱۳۹۹
8,703