گزیده - ۱۲ تیر ۱۳۹۹

۱۷,۵۴۸

شبکه ۳
۱۲ تیر ماه ۱۳۹۹
۱۶:۵۴
هشتگ عصر جدید - دور دوم - قسمت ۶
هشتگ عصر جدید - دور دوم - قسمت ۶
۳۹
اشک شوق باراد از راه یابی به نظرسنجی مردمی
اشک شوق باراد از راه یابی به نظرسنجی مردمی
۳۷,۲۹۶
پیش بینی باراد از انتخاب داوران
پیش بینی باراد از انتخاب داوران
۲۶,۷۳۸
هم نظر نبودن رویا نونهالی با رای امین حیایی
هم نظر نبودن رویا نونهالی با رای امین حیایی
۱۳,۵۹۵
رای عجیب امین حیایی به اجرای پسر یزدی
رای عجیب امین حیایی به اجرای پسر یزدی
۱۷,۲۱۹
پسر یزدی که عصر جدید را منفجر کرد
پسر یزدی که عصر جدید را منفجر کرد
۷۴,۸۰۳
شعبده بازی که همه را شوکه کرد
شعبده بازی که همه را شوکه کرد
۵۴,۸۲۹
دور دوم (قسمت ۵ - شب دوم)
دور دوم (قسمت ۵ - شب دوم)
۳۶,۹۸۴
اجرای پارسا سیمین مرام (قسمت ۵ - شب اول)
اجرای پارسا سیمین مرام (قسمت ۵ - شب اول)
۵۶,۶۱۴
اجرای محمد بازوپیشه (قسمت ۵ - شب اول)
اجرای محمد بازوپیشه (قسمت ۵ - شب اول)
۳۲,۷۹۴
کنجکاوی آریا درباره دکمه های میز علیخانی
کنجکاوی آریا درباره دکمه های میز علیخانی
۱۹,۹۰۷
اجرای گروه ضربان (قسمت ۵ - شب اول)
اجرای گروه ضربان (قسمت ۵ - شب اول)
۳۱,۲۶۴
ماجرای دکمه های میز علیخانی
ماجرای دکمه های میز علیخانی
۱۵,۹۸۶
ماسک های جدید داوران عصرجدید
ماسک های جدید داوران عصرجدید
۱۸,۴۰۳
توضیحات علیخانی درباره سلامت عوامل عصر جدید
توضیحات علیخانی درباره سلامت عوامل عصر جدید
۸,۰۵۶
علت حاضر شدن امین حیایی با ظاهری جدید
علت حاضر شدن امین حیایی با ظاهری جدید
۱۹,۹۸۷
دور دوم - قسمت ۵ (شب اول)
دور دوم - قسمت ۵ (شب اول)
۳۸,۶۵۶
هشتگ عصر جدید - دور دوم - قسمت ۵
هشتگ عصر جدید - دور دوم - قسمت ۵
۲۷,۰۰۷
اجرای علی فریادی (دور دوم - قسمت ۴)
اجرای علی فریادی (دور دوم - قسمت ۴)
۲۱۴,۶۵۳
اجرای محمد داوری (دور دوم - قسمت ۴)
اجرای محمد داوری (دور دوم - قسمت ۴)
۷۲,۷۳۲
دور دوم - قسمت ۴ (شب دوم)
دور دوم - قسمت ۴ (شب دوم)
۶۵,۹۴۹
اجرای مجید معظمی (دور دوم - قسمت ۴)
اجرای مجید معظمی (دور دوم - قسمت ۴)
۲۱۱,۴۴۸
اجرای گروه ریسمونا (دور دوم - قسمت ۴)
اجرای گروه ریسمونا (دور دوم - قسمت ۴)
۴۲,۱۵۵
هنرهای رزمی با امین حیایی
هنرهای رزمی با امین حیایی
۴۴,۹۵۲
اجرای گروه تکاوران البرز (دور دوم - قسمت ۴)
اجرای گروه تکاوران البرز (دور دوم - قسمت ۴)
۵۱,۴۲۶
دور دوم - قسمت ۴ (شب اول)
دور دوم - قسمت ۴ (شب اول)
۵۷,۵۸۸
توضیحات علیخانی درباره تیتراژهای ماه عسل
توضیحات علیخانی درباره تیتراژهای ماه عسل
۲۰,۹۲۹
هشتک عصر جدید - دور دوم - قسمت ۴
هشتک عصر جدید - دور دوم - قسمت ۴
۳۴,۰۸۶
هشتک عصر جدید - دور دوم - قسمت ۳
هشتک عصر جدید - دور دوم - قسمت ۳
۲۴,۳۲۶
اجرای بهاره سرگل‌زایی (دور دوم - قسمت ۳)
اجرای بهاره سرگل‌زایی (دور دوم - قسمت ۳)
۱۰۴,۹۶۶