شمار جان باختگان حادثه شمال تهران به ۱۹ نفر رسید

۴۵۳

شبکه خبر
۱۱ تیر ماه ۱۳۹۹
۰۶:۵۹