گلایه از سخنگوی دولت

۱,۸۰۴

شبکه ۲
۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹
۲۰:۴۳
تاکید بر ادامه مقاومت تا پیروزی قدس
تاکید بر ادامه مقاومت تا پیروزی قدس
۲,۰۶۹
ساخت محور ارتباطی خرم آباد به پل دختر
ساخت محور ارتباطی خرم آباد به پل دختر
۱,۴۱۳
...افزایش تولید ماشین لباسشویی
...افزایش تولید ماشین لباسشویی
۱,۴۰۸
افتتاح پروژه زیربنایی آب و برق
افتتاح پروژه زیربنایی آب و برق
۸۲۹
کرونا در کمین مسافران مترو
کرونا در کمین مسافران مترو
۲,۱۹۷
۱۲ تیر ۱۳۹۹
۱۲ تیر ۱۳۹۹
۲,۴۹۵
اعتراضات مردم آمریکا
اعتراضات مردم آمریکا
۳,۳۴۳
این روزها چه خبر است؟
این روزها چه خبر است؟
۳,۰۶۲
تخت خالی نداریم لطفا کرونا نگیرید...
تخت خالی نداریم لطفا کرونا نگیرید...
۲,۲۲۶
ادامه وضعیت قرمز در برخی از شهرها
ادامه وضعیت قرمز در برخی از شهرها
۲,۸۵۳
کرونا ادامه دارد
کرونا ادامه دارد
۱,۶۰۰
تسلیت رهبر انقلاب به خانواده های داغدار
تسلیت رهبر انقلاب به خانواده های داغدار
۱,۶۷۵
۱۱ تیر ۱۳۹۹
۱۱ تیر ۱۳۹۹
۳,۴۹۴
رسیدگی به پرونده های فساد
رسیدگی به پرونده های فساد
۴,۵۲۷
واگذاری نفت به مرزنشینان
واگذاری نفت به مرزنشینان
۱,۵۲۵
تولید واکسن کرونا در ایران
تولید واکسن کرونا در ایران
۶,۲۷۳
عامل روند صعودی بیماری کرونا
عامل روند صعودی بیماری کرونا
۲,۸۹۴
۱۰ تیر ۱۳۹۹
۱۰ تیر ۱۳۹۹
۳,۵۲۳
معمای مرگ متهم فراری
معمای مرگ متهم فراری
۴,۷۲۵
دادگاه ۲۱ متهم ارزی
دادگاه ۲۱ متهم ارزی
۱,۳۸۸
انتخاب مدیر حوزه ها
انتخاب مدیر حوزه ها
۷۸۸
گزارشگران فساد مورد حمایت دستگاه قضا
گزارشگران فساد مورد حمایت دستگاه قضا
۸۱۰
فوت سه دوستدار محیط زیست
فوت سه دوستدار محیط زیست
۱,۵۹۶
سقف اجاره بها در زمان کرونا
سقف اجاره بها در زمان کرونا
۱,۳۹۲
هشدار درباره سیر صعودی کرونا
هشدار درباره سیر صعودی کرونا
۱,۱۸۸
۹ تیر ۱۳۹۹//
۹ تیر ۱۳۹۹//
۴,۹۲۰
نگرانی افزایش وضعیت قرمز کرونا
نگرانی افزایش وضعیت قرمز کرونا
۲,۰۶۲
الزامی شدن استفاده از ماسک
الزامی شدن استفاده از ماسک
۹۶۹
تعیین سقف برای افزایش اجاره بهای مسکن
تعیین سقف برای افزایش اجاره بهای مسکن
۱,۱۱۳