گل دوم فولاد به ماشین سازی(لوسیانو پریرا)

۳,۹۵۷

گل اول فولاد به ماشین سازی تبریز( احمدزاده)
گل اول فولاد به ماشین سازی تبریز( احمدزاده)
۲,۸۴۴
گل اول ماشین سازی تبریز به فولاد خوزستان(مرادی)
گل اول ماشین سازی تبریز به فولاد خوزستان(مرادی)
۱,۱۹۰
گل اول نساجی به تراکتور(حسین زامهران)
گل اول نساجی به تراکتور(حسین زامهران)
۵,۷۷۹
گل سوم تراکتور به پیکان (دبل مسعود شجاعی - پنالتی)
گل سوم تراکتور به پیکان (دبل مسعود شجاعی - پنالتی)
۵,۱۳۴
پنالتی از دست رفته تراکتور مقابل پیکان (اشکان دژاگه)
پنالتی از دست رفته تراکتور مقابل پیکان (اشکان دژاگه)
۴,۳۲۲
گل دوم پیکان به تراکتور (شهریار مغانلو)
گل دوم پیکان به تراکتور (شهریار مغانلو)
۳,۲۰۹
گل دوم تراکتور به پیکان (مسعود شجاعی)
گل دوم تراکتور به پیکان (مسعود شجاعی)
۴,۸۹۷
گل اول تراکتور به پیکان (ساسان انصاری)
گل اول تراکتور به پیکان (ساسان انصاری)
۳,۷۰۲
گل اول پیکان به تراکتور (جلال‌ الدین علی محمدی - پنالتی)
گل اول پیکان به تراکتور (جلال‌ الدین علی محمدی - پنالتی)
۲,۷۱۸
گل تراکتور به فولاد (رضا اسدی)
گل تراکتور به فولاد (رضا اسدی)
۵,۰۶۲
گل دوم ماشین سازی به تراکتور (احمدرضا زنده روح)
گل دوم ماشین سازی به تراکتور (احمدرضا زنده روح)
۴,۹۰۲
گل اول ماشین سازی به تراکتور (شاهین توکلی)
گل اول ماشین سازی به تراکتور (شاهین توکلی)
۶,۵۳۷
گل دوم ماشین سازی به ذوب آهن (دبل ادوارد دوس سانتس)
گل دوم ماشین سازی به ذوب آهن (دبل ادوارد دوس سانتس)
۴,۵۶۴
گل اول ماشین سازی به ذوب آهن (ادوارد دوس سانتس)
گل اول ماشین سازی به ذوب آهن (ادوارد دوس سانتس)
۲,۴۶۱
گل ذوب آهن به ماشین سازی (امیرارسلان مطهری)
گل ذوب آهن به ماشین سازی (امیرارسلان مطهری)
۲,۹۲۰
گل تراکتورسازی به صنعت نفت آبادان (محمدرضا آزادی)
گل تراکتورسازی به صنعت نفت آبادان (محمدرضا آزادی)
۲,۶۳۶
گل دوم صنعت نفت آبادان به تراکتورسازی (محمد قریشی)
گل دوم صنعت نفت آبادان به تراکتورسازی (محمد قریشی)
۲,۱۰۲
گل اول صنعت نفت آبادان به تراکتورسازی (عیسی آل کثیر)
گل اول صنعت نفت آبادان به تراکتورسازی (عیسی آل کثیر)
۲,۲۴۵
گل سوم فولاد به ماشین سازی (دبل ایوب والی)
گل سوم فولاد به ماشین سازی (دبل ایوب والی)
۷,۷۶۶
گل دوم فولاد به ماشین سازی (احمد عبدالله زاده)
گل دوم فولاد به ماشین سازی (احمد عبدالله زاده)
۳,۶۳۷
گل دوم ماشین سازی به فولاد (سامان نریمان جهان)
گل دوم ماشین سازی به فولاد (سامان نریمان جهان)
۲,۶۲۹
گل اول فولاد به ماشین سازی (ایوب والی)
گل اول فولاد به ماشین سازی (ایوب والی)
۲,۲۲۸
گل اول ماشین سازی به فولاد (احمد رضا زنده روح)
گل اول ماشین سازی به فولاد (احمد رضا زنده روح)
۱,۶۷۵
گل اول شهر خودرو به ماشین سازی تبریز ( حسین مهربان )
گل اول شهر خودرو به ماشین سازی تبریز ( حسین مهربان )
۲,۲۰۶