گل اول سپاهان به گل گهر (محمدرضا حسینی)

۵,۴۸۲

گل دوم سپاهان به گل گهر (محمد کریمی - پنالتی)
گل دوم سپاهان به گل گهر (محمد کریمی - پنالتی)
۴,۲۹۵
گل اول نفت مسجد سلیمان به پیکان (عماد میرجوان)
گل اول نفت مسجد سلیمان به پیکان (عماد میرجوان)
۷۴۶
گل اول پیکان به نفت مسجد سلیمان (شهریار مغانلو)
گل اول پیکان به نفت مسجد سلیمان (شهریار مغانلو)
۴۳۰
گل چهارم صنعت نفت آبادان به سپاهان (طالب ریکانی)
گل چهارم صنعت نفت آبادان به سپاهان (طالب ریکانی)
۱۸,۶۰۳
گل سوم صنعت نفت آبادان به سپاهان (محمد اهل شاخه)
گل سوم صنعت نفت آبادان به سپاهان (محمد اهل شاخه)
۱۴,۱۵۰
گل دوم صنعت نفت آبادان به سپاهان (محمد قریشی)
گل دوم صنعت نفت آبادان به سپاهان (محمد قریشی)
۱۸,۵۳۵
گل دوم سپاهان به صنعت نفت آبادان (محمدرضا حسینی)
گل دوم سپاهان به صنعت نفت آبادان (محمدرضا حسینی)
۱۴,۸۲۱
گل اول سپاهان به صنعت نفت آبادان (سجاد شهباززاده)
گل اول سپاهان به صنعت نفت آبادان (سجاد شهباززاده)
۱۲,۳۱۰
گل اول صنعت نفت آبادان به سپاهان (عیسی آل کثیر)
گل اول صنعت نفت آبادان به سپاهان (عیسی آل کثیر)
۲۲,۰۲۵
گل سوم تراکتور به شهرخودرو (اشکان دژاگه)
گل سوم تراکتور به شهرخودرو (اشکان دژاگه)
۲۲,۱۸۱
گل شهرخودرو به تراکتور (محمد حسین مرادمند)
گل شهرخودرو به تراکتور (محمد حسین مرادمند)
۱۵,۵۷۹
گل دوم تراکتور به شهرخودرو (مسعود شجاعی)
گل دوم تراکتور به شهرخودرو (مسعود شجاعی)
۱۲,۹۴۶
گل اول تراکتور به شهرخودرو (رضا اسدی)
گل اول تراکتور به شهرخودرو (رضا اسدی)
۱۲,۷۶۸
گل سوم نفت مسجد سلیمان به شاهین شهرداری (احمد الجبوری)
گل سوم نفت مسجد سلیمان به شاهین شهرداری (احمد الجبوری)
۶,۷۷۹
گل دوم نفت مسجد سلیمان به شاهین شهرداری (حسین ابراهیمی)
گل دوم نفت مسجد سلیمان به شاهین شهرداری (حسین ابراهیمی)
۴,۳۲۵
گل دوم شاهین شهرداری به نفت مسجد سلیمان (بهمن سالاری)
گل دوم شاهین شهرداری به نفت مسجد سلیمان (بهمن سالاری)
۵,۰۷۱
گل اول نفت مسجد سلیمان به شاهین شهرداری (فرزاد حاتمی - پنالتی)
گل اول نفت مسجد سلیمان به شاهین شهرداری (فرزاد حاتمی - پنالتی)
۳,۸۵۱
گل اول شاهین شهرداری به نفت مسجد سلیمان (حسن نجفی)
گل اول شاهین شهرداری به نفت مسجد سلیمان (حسن نجفی)
۴,۱۵۶
گل سوم سایپا به ذوب آهن ( آرمین سهرابیان )
گل سوم سایپا به ذوب آهن ( آرمین سهرابیان )
۷,۱۹۸
گل ذوب آهن به سایپا (دانیال اسماعیلی فر )
گل ذوب آهن به سایپا (دانیال اسماعیلی فر )
۵,۸۲۴
گل دوم سایپا به ذوب آهن ( روزبه شاه علی دوست )
گل دوم سایپا به ذوب آهن ( روزبه شاه علی دوست )
۳,۶۰۳
گل اول سایپا به ذوب آهن ( رضا جعفری )
گل اول سایپا به ذوب آهن ( رضا جعفری )
۵,۲۳۶
گل دوم نفت مسجد سلیمان به سایپا (فرزاد حاتمی)
گل دوم نفت مسجد سلیمان به سایپا (فرزاد حاتمی)
۳,۰۹۲
گل اول نفت مسجد سلیمان به سایپا (عماد میرجوان)
گل اول نفت مسجد سلیمان به سایپا (عماد میرجوان)
۲,۸۸۳
گل سایپا به نفت مسجد سلیمان (رضا جعفری)
گل سایپا به نفت مسجد سلیمان (رضا جعفری)
۲,۴۴۴
گل دوم ذوب آهن به نساجی (امیرارسلان مطهری)
گل دوم ذوب آهن به نساجی (امیرارسلان مطهری)
۲,۷۷۳
گل اول ذوب آهن به نساجی (محمدرضا خلعتبری)
گل اول ذوب آهن به نساجی (محمدرضا خلعتبری)
۲,۳۷۰
پنالتی از دست رفته نساجی مقابل ذوب آهن (محمد عباس زاده)
پنالتی از دست رفته نساجی مقابل ذوب آهن (محمد عباس زاده)
۳,۶۷۶
گل شهرخودرو به سپاهان (یونس شاکری)
گل شهرخودرو به سپاهان (یونس شاکری)
۱۵,۱۶۳