اجرای گروه پارسوماش - قسمت ۲۰

86,369

مرحله نیمه نهایی ، به زودی
مرحله نیمه نهایی ، به زودی
1,075
گزیده ( پنج شرکت کننده دوم (
گزیده ( پنج شرکت کننده دوم (
11,449
گلچین فصل دوم (پنج قسمت اول)
گلچین فصل دوم (پنج قسمت اول)
8,854
کیا از قسمت دهم رفتن بالا؟
کیا از قسمت دهم رفتن بالا؟
41,132
این دخترا ترکوندن تو عصر جدید!
این دخترا ترکوندن تو عصر جدید!
51,982
خاطره ی بامزه درباره ترس از ارتفاع!
خاطره ی بامزه درباره ترس از ارتفاع!
18,700
خاطره ی عجیب شفا گرفتن از امام رضا!
خاطره ی عجیب شفا گرفتن از امام رضا!
16,318
لیفت حیرت انگیز در عصر جدید!
لیفت حیرت انگیز در عصر جدید!
23,989
آیا غول مرحله تو این اجرا ظاهر شد؟
آیا غول مرحله تو این اجرا ظاهر شد؟
10,982
تمام معادلات جسمی رو این دو نفر به هم ریختن!
تمام معادلات جسمی رو این دو نفر به هم ریختن!
35,073
دور دوم (قسمت دهم - شب دوم)
دور دوم (قسمت دهم - شب دوم)
34,230
هومن لطفعلی (خواننده عصرجدید) از نابینا بودن خوشحاله؟
هومن لطفعلی (خواننده عصرجدید) از نابینا بودن خوشحاله؟
51,918
عاشقانه ‌ای از ته دل یک خواننده نابینا !
عاشقانه ‌ای از ته دل یک خواننده نابینا !
63,424
پیشبینی نتیجه کنکور؛ با منتال میشه یا نمیشه؟ !
پیشبینی نتیجه کنکور؛ با منتال میشه یا نمیشه؟ !
31,166
ظاهر کردن یک بازیگر روی صحنه با شعبده‌ منتال !
ظاهر کردن یک بازیگر روی صحنه با شعبده‌ منتال !
49,489
قصه گل ‌کوچیک تو برزیل و اهالی بامرام این کشور در عصرجدید !
قصه گل ‌کوچیک تو برزیل و اهالی بامرام این کشور در عصرجدید !
24,241
یک برزیلی در عصرجدید!!
یک برزیلی در عصرجدید!!
37,116
مگه میشه؟ پرواز با بند و تسمه؟!
مگه میشه؟ پرواز با بند و تسمه؟!
32,820
دور دوم (قسمت ۱۰ - شب اول)
دور دوم (قسمت ۱۰ - شب اول)
49,304
دقایق پر اضطراب فینال؛ قسمت نهم!
دقایق پر اضطراب فینال؛ قسمت نهم!
53,884
خاطره سوزناک امین حیایی از دستش و اصطکاک!
خاطره سوزناک امین حیایی از دستش و اصطکاک!
48,429
این دوتا روی زمین نمیتونن بمونن، میرن هوا!
این دوتا روی زمین نمیتونن بمونن، میرن هوا!
43,086
احسان و داورا، تعادل زدن با گُل!
احسان و داورا، تعادل زدن با گُل!
23,939
چقدر این سینا و السانا، شیرینن آخه!
چقدر این سینا و السانا، شیرینن آخه!
32,679
شوخی خفن سینای ۴ساله با ازدواج احسان!
شوخی خفن سینای ۴ساله با ازدواج احسان!
52,692
چجوری اینا رو روی دماغ و دندونش، نگه داشت؟!
چجوری اینا رو روی دماغ و دندونش، نگه داشت؟!
56,709
دور دوم (قسمت ۹ - شب دوم)
دور دوم (قسمت ۹ - شب دوم)
30,742
هدف گذاری عجیب و موفق محمد پرویزی برای موفق شدن !
هدف گذاری عجیب و موفق محمد پرویزی برای موفق شدن !
41,186
حال محشری پیدا می کنین با این آهنگ کردی. محشر بود !
حال محشری پیدا می کنین با این آهنگ کردی. محشر بود !
55,927
شرکت کننده عصر جدید، مخترع چیزهای عجیبی بوده !
شرکت کننده عصر جدید، مخترع چیزهای عجیبی بوده !
27,834