روایت سختی‌های کودکی که پیوند قلب انجام داد

۳۹,۲۳۳

شبکه ۳
۸ تیر ماه ۱۳۹۹
۲۳:۵۴
ادای احترام عصر جدید به کادر درمان
ادای احترام عصر جدید به کادر درمان
۹,۸۹۷
رای جنجالی آریا و اعتراض داوران!
رای جنجالی آریا و اعتراض داوران!
۱۵,۵۹۵
صحنه عصر جدید را گِل گرفتند!
صحنه عصر جدید را گِل گرفتند!
۱۱,۰۶۷
دور دوم (قسمت ۶ - شب اول)
دور دوم (قسمت ۶ - شب اول)
۷,۳۷۸
هشتگ عصر جدید - دور دوم - قسمت ۶
هشتگ عصر جدید - دور دوم - قسمت ۶
۱۰,۷۲۱
اشک شوق باراد از راه یابی به نظرسنجی مردمی
اشک شوق باراد از راه یابی به نظرسنجی مردمی
۴۲,۰۵۲
پیش بینی باراد از انتخاب داوران
پیش بینی باراد از انتخاب داوران
۲۹,۵۴۸
هم نظر نبودن رویا نونهالی با رای امین حیایی
هم نظر نبودن رویا نونهالی با رای امین حیایی
۱۵,۵۷۶
رای عجیب امین حیایی به اجرای پسر یزدی
رای عجیب امین حیایی به اجرای پسر یزدی
۱۹,۶۹۱
پسر یزدی که عصر جدید را منفجر کرد
پسر یزدی که عصر جدید را منفجر کرد
۸۱,۱۴۹
شعبده بازی که همه را شوکه کرد
شعبده بازی که همه را شوکه کرد
۵۹,۴۰۸
دور دوم (قسمت ۵ - شب دوم)
دور دوم (قسمت ۵ - شب دوم)
۴۱,۶۹۸
اجرای پارسا سیمین مرام (قسمت ۵ - شب اول)
اجرای پارسا سیمین مرام (قسمت ۵ - شب اول)
۵۹,۵۸۶
اجرای محمد بازوپیشه (قسمت ۵ - شب اول)
اجرای محمد بازوپیشه (قسمت ۵ - شب اول)
۳۳,۹۲۴
کنجکاوی آریا درباره دکمه های میز علیخانی
کنجکاوی آریا درباره دکمه های میز علیخانی
۲۰,۵۸۷
اجرای گروه ضربان (قسمت ۵ - شب اول)
اجرای گروه ضربان (قسمت ۵ - شب اول)
۳۲,۵۳۱
ماجرای دکمه های میز علیخانی
ماجرای دکمه های میز علیخانی
۱۶,۶۰۱
ماسک های جدید داوران عصرجدید
ماسک های جدید داوران عصرجدید
۱۹,۴۵۶
توضیحات علیخانی درباره سلامت عوامل عصر جدید
توضیحات علیخانی درباره سلامت عوامل عصر جدید
۸,۴۵۹
علت حاضر شدن امین حیایی با ظاهری جدید
علت حاضر شدن امین حیایی با ظاهری جدید
۲۰,۶۲۰
دور دوم - قسمت ۵ (شب اول)
دور دوم - قسمت ۵ (شب اول)
۴۰,۶۸۱
هشتگ عصر جدید - دور دوم - قسمت ۵
هشتگ عصر جدید - دور دوم - قسمت ۵
۲۷,۵۷۴
اجرای علی فریادی (دور دوم - قسمت ۴)
اجرای علی فریادی (دور دوم - قسمت ۴)
۲۱۶,۷۹۶
اجرای محمد داوری (دور دوم - قسمت ۴)
اجرای محمد داوری (دور دوم - قسمت ۴)
۷۳,۱۵۹
دور دوم - قسمت ۴ (شب دوم)
دور دوم - قسمت ۴ (شب دوم)
۶۶,۲۹۸
اجرای مجید معظمی (دور دوم - قسمت ۴)
اجرای مجید معظمی (دور دوم - قسمت ۴)
۲۱۳,۹۷۵
اجرای گروه ریسمونا (دور دوم - قسمت ۴)
اجرای گروه ریسمونا (دور دوم - قسمت ۴)
۴۲,۲۹۹
هنرهای رزمی با امین حیایی
هنرهای رزمی با امین حیایی
۴۵,۱۷۵
اجرای گروه تکاوران البرز (دور دوم - قسمت ۴)
اجرای گروه تکاوران البرز (دور دوم - قسمت ۴)
۵۱,۶۶۰
دور دوم - قسمت ۴ (شب اول)
دور دوم - قسمت ۴ (شب اول)
۵۷,۸۸۰