پنجمین زنگ طلایی برای اجرای اجرای پسران نینجا - قسمت ۲۰

77,770

گزیده فصل دو
گزیده فصل دو
11,359
یکشنبه ۵ بهمن ، بعد از خبر ساعت ۲۲
یکشنبه ۵ بهمن ، بعد از خبر ساعت ۲۲
4,552
مرحله نیمه نهایی ، به زودی
مرحله نیمه نهایی ، به زودی
2,632
گزیده ( پنج شرکت کننده دوم (
گزیده ( پنج شرکت کننده دوم (
12,216
گلچین فصل دوم (پنج قسمت اول)
گلچین فصل دوم (پنج قسمت اول)
9,190
کیا از قسمت دهم رفتن بالا؟
کیا از قسمت دهم رفتن بالا؟
41,491
این دخترا ترکوندن تو عصر جدید!
این دخترا ترکوندن تو عصر جدید!
52,340
خاطره ی بامزه درباره ترس از ارتفاع!
خاطره ی بامزه درباره ترس از ارتفاع!
18,793
خاطره ی عجیب شفا گرفتن از امام رضا!
خاطره ی عجیب شفا گرفتن از امام رضا!
16,406
لیفت حیرت انگیز در عصر جدید!
لیفت حیرت انگیز در عصر جدید!
24,058
آیا غول مرحله تو این اجرا ظاهر شد؟
آیا غول مرحله تو این اجرا ظاهر شد؟
11,028
تمام معادلات جسمی رو این دو نفر به هم ریختن!
تمام معادلات جسمی رو این دو نفر به هم ریختن!
35,117
دور دوم (قسمت دهم - شب دوم)
دور دوم (قسمت دهم - شب دوم)
34,342
هومن لطفعلی (خواننده عصرجدید) از نابینا بودن خوشحاله؟
هومن لطفعلی (خواننده عصرجدید) از نابینا بودن خوشحاله؟
52,005
عاشقانه ‌ای از ته دل یک خواننده نابینا !
عاشقانه ‌ای از ته دل یک خواننده نابینا !
63,529
پیشبینی نتیجه کنکور؛ با منتال میشه یا نمیشه؟ !
پیشبینی نتیجه کنکور؛ با منتال میشه یا نمیشه؟ !
31,205
ظاهر کردن یک بازیگر روی صحنه با شعبده‌ منتال !
ظاهر کردن یک بازیگر روی صحنه با شعبده‌ منتال !
49,632
قصه گل ‌کوچیک تو برزیل و اهالی بامرام این کشور در عصرجدید !
قصه گل ‌کوچیک تو برزیل و اهالی بامرام این کشور در عصرجدید !
24,271
یک برزیلی در عصرجدید!!
یک برزیلی در عصرجدید!!
37,204
مگه میشه؟ پرواز با بند و تسمه؟!
مگه میشه؟ پرواز با بند و تسمه؟!
32,861
دور دوم (قسمت ۱۰ - شب اول)
دور دوم (قسمت ۱۰ - شب اول)
49,366
دقایق پر اضطراب فینال؛ قسمت نهم!
دقایق پر اضطراب فینال؛ قسمت نهم!
53,924
خاطره سوزناک امین حیایی از دستش و اصطکاک!
خاطره سوزناک امین حیایی از دستش و اصطکاک!
48,476
این دوتا روی زمین نمیتونن بمونن، میرن هوا!
این دوتا روی زمین نمیتونن بمونن، میرن هوا!
43,121
احسان و داورا، تعادل زدن با گُل!
احسان و داورا، تعادل زدن با گُل!
24,006
چقدر این سینا و السانا، شیرینن آخه!
چقدر این سینا و السانا، شیرینن آخه!
32,763
شوخی خفن سینای ۴ساله با ازدواج احسان!
شوخی خفن سینای ۴ساله با ازدواج احسان!
52,838
چجوری اینا رو روی دماغ و دندونش، نگه داشت؟!
چجوری اینا رو روی دماغ و دندونش، نگه داشت؟!
56,781
دور دوم (قسمت ۹ - شب دوم)
دور دوم (قسمت ۹ - شب دوم)
30,789
هدف گذاری عجیب و موفق محمد پرویزی برای موفق شدن !
هدف گذاری عجیب و موفق محمد پرویزی برای موفق شدن !
41,235