گزیده فصل دو
گزیده فصل دو
10,683
یکشنبه ۵ بهمن ، بعد از خبر ساعت ۲۲
یکشنبه ۵ بهمن ، بعد از خبر ساعت ۲۲
4,324
مرحله نیمه نهایی ، به زودی
مرحله نیمه نهایی ، به زودی
2,567
گزیده ( پنج شرکت کننده دوم (
گزیده ( پنج شرکت کننده دوم (
12,163
گلچین فصل دوم (پنج قسمت اول)
گلچین فصل دوم (پنج قسمت اول)
9,170
کیا از قسمت دهم رفتن بالا؟
کیا از قسمت دهم رفتن بالا؟
41,471
این دخترا ترکوندن تو عصر جدید!
این دخترا ترکوندن تو عصر جدید!
52,305
خاطره ی بامزه درباره ترس از ارتفاع!
خاطره ی بامزه درباره ترس از ارتفاع!
18,785
خاطره ی عجیب شفا گرفتن از امام رضا!
خاطره ی عجیب شفا گرفتن از امام رضا!
16,401
لیفت حیرت انگیز در عصر جدید!
لیفت حیرت انگیز در عصر جدید!
24,053
آیا غول مرحله تو این اجرا ظاهر شد؟
آیا غول مرحله تو این اجرا ظاهر شد؟
11,026
تمام معادلات جسمی رو این دو نفر به هم ریختن!
تمام معادلات جسمی رو این دو نفر به هم ریختن!
35,110
دور دوم (قسمت دهم - شب دوم)
دور دوم (قسمت دهم - شب دوم)
34,335
هومن لطفعلی (خواننده عصرجدید) از نابینا بودن خوشحاله؟
هومن لطفعلی (خواننده عصرجدید) از نابینا بودن خوشحاله؟
52,000
عاشقانه ‌ای از ته دل یک خواننده نابینا !
عاشقانه ‌ای از ته دل یک خواننده نابینا !
63,518
پیشبینی نتیجه کنکور؛ با منتال میشه یا نمیشه؟ !
پیشبینی نتیجه کنکور؛ با منتال میشه یا نمیشه؟ !
31,202
ظاهر کردن یک بازیگر روی صحنه با شعبده‌ منتال !
ظاهر کردن یک بازیگر روی صحنه با شعبده‌ منتال !
49,624
قصه گل ‌کوچیک تو برزیل و اهالی بامرام این کشور در عصرجدید !
قصه گل ‌کوچیک تو برزیل و اهالی بامرام این کشور در عصرجدید !
24,270
یک برزیلی در عصرجدید!!
یک برزیلی در عصرجدید!!
37,202
مگه میشه؟ پرواز با بند و تسمه؟!
مگه میشه؟ پرواز با بند و تسمه؟!
32,857
دور دوم (قسمت ۱۰ - شب اول)
دور دوم (قسمت ۱۰ - شب اول)
49,363
دقایق پر اضطراب فینال؛ قسمت نهم!
دقایق پر اضطراب فینال؛ قسمت نهم!
53,918
خاطره سوزناک امین حیایی از دستش و اصطکاک!
خاطره سوزناک امین حیایی از دستش و اصطکاک!
48,474
این دوتا روی زمین نمیتونن بمونن، میرن هوا!
این دوتا روی زمین نمیتونن بمونن، میرن هوا!
43,113
احسان و داورا، تعادل زدن با گُل!
احسان و داورا، تعادل زدن با گُل!
24,005
چقدر این سینا و السانا، شیرینن آخه!
چقدر این سینا و السانا، شیرینن آخه!
32,762
شوخی خفن سینای ۴ساله با ازدواج احسان!
شوخی خفن سینای ۴ساله با ازدواج احسان!
52,835
چجوری اینا رو روی دماغ و دندونش، نگه داشت؟!
چجوری اینا رو روی دماغ و دندونش، نگه داشت؟!
56,779
دور دوم (قسمت ۹ - شب دوم)
دور دوم (قسمت ۹ - شب دوم)
30,781
هدف گذاری عجیب و موفق محمد پرویزی برای موفق شدن !
هدف گذاری عجیب و موفق محمد پرویزی برای موفق شدن !
41,233