دستگاه نوار قلب ۱۲ کاناله

۱۳۶

شبکه اصفهان
3 تیر ماه 1399
13:46