موسی غلام زاده عسگری - تولید کننده انار

۱۶۸

شبکه شما
1 تیر ماه 1399
11:02
فروغ پور کلهر - تولید کننده گیاهان آپارتمانی
فروغ پور کلهر - تولید کننده گیاهان آپارتمانی
۱۲۸
زینب سیدین - کارآفرین
زینب سیدین - کارآفرین
۱۸۷
سید مهدی هاشمی - تولید کننده مبلمان
سید مهدی هاشمی - تولید کننده مبلمان
۱۲۳
محمد حسن شریعتی - تولید کننده زعفران
محمد حسن شریعتی - تولید کننده زعفران
۱۴۰
دکتر سجادی - تولید کننده گیاهان دارویی
دکتر سجادی - تولید کننده گیاهان دارویی
۱۱۴
محمد علی رحمانی - پرورش دهنده ماهی
محمد علی رحمانی - پرورش دهنده ماهی
۱۳۸
فرهاد بهزادی - تولید کننده صنایع دستی
فرهاد بهزادی - تولید کننده صنایع دستی
۱۷۷
خانم براتی - تولیدکننده فرش
خانم براتی - تولیدکننده فرش
۲۳۳
روستای رودک
روستای رودک
۱۷۴
موسی غلام زاده تولید کننده انار
موسی غلام زاده تولید کننده انار
۱۵۴
محراب محبی - تولید کننده ظروف سفالی
محراب محبی - تولید کننده ظروف سفالی
۱۴۳
روح الله عباسپور - پرورش دهنده ماهی
روح الله عباسپور - پرورش دهنده ماهی
۱۴۶
فروغ پور کلهر - تولید کننده گیاهان آپارتمانی
فروغ پور کلهر - تولید کننده گیاهان آپارتمانی
۱۵۰
صنایع چوب
صنایع چوب
۱۳۶
محمد حسن شریعتی - تولید کننده زعفران
محمد حسن شریعتی - تولید کننده زعفران
۱۶۶
حجت الله شجاعی لنگری - تولید کننده عرقیجات گیاهی
حجت الله شجاعی لنگری - تولید کننده عرقیجات گیاهی
۱۵۷
کشاورزی روستای بهرام آباد
کشاورزی روستای بهرام آباد
۱۶۳
اصغر نوروزی - تولیدکننده پوشاک
اصغر نوروزی - تولیدکننده پوشاک
۱۴۲
حجت بنکدار گلخوارانی - تولید کننده گیلاس
حجت بنکدار گلخوارانی - تولید کننده گیلاس
۲۱۵
علی حسین پاشا - تولید کننده مرکبات
علی حسین پاشا - تولید کننده مرکبات
۱۶۴
ثریا زائر اومالی - تولید کننده پوشاک
ثریا زائر اومالی - تولید کننده پوشاک
۱۷۷
حسین محمودی - تولیدکننده لیموترش
حسین محمودی - تولیدکننده لیموترش
۱۶۷
اکبر امانی - زنبور داری
اکبر امانی - زنبور داری
۲۷۷
پروانه عشقی مهربان - تولیدکننده صنایع دستی
پروانه عشقی مهربان - تولیدکننده صنایع دستی
۱۷۳
مجتبی لاریجانی - تولید کننده کاکتوس
مجتبی لاریجانی - تولید کننده کاکتوس
۱۴۳
رضا صفریان - تولید کننده بنفشه آفریقایی
رضا صفریان - تولید کننده بنفشه آفریقایی
۱۵۱
مرتضی غلامی - پرورش دهنده ماهی
مرتضی غلامی - پرورش دهنده ماهی
۱۷۰
حسن موفق - تولیدکننده بنفشه آفریقایی
حسن موفق - تولیدکننده بنفشه آفریقایی
۱۵۳
طاهره حیدری - تولیدکننده عرقیات گیاهی - تنکابن
طاهره حیدری - تولیدکننده عرقیات گیاهی - تنکابن
۲۱۵
محراب محبی - تولید کننده ظروف سفالی - تنکابن
محراب محبی - تولید کننده ظروف سفالی - تنکابن
۱۴۰