سایه روشن مبارزه با مواد مخدر در کشور

۹۸۰

شبکه ۲
31 خرداد ماه 1399
22:42
سلستین چه استفاده هایی دارد؟
سلستین چه استفاده هایی دارد؟
۵
راهکاری برای سهولت تولید های داخل داریم؟
راهکاری برای سهولت تولید های داخل داریم؟
۹
چرا سرمایه گذاری در تولید استناسیوم نمی شود؟
چرا سرمایه گذاری در تولید استناسیوم نمی شود؟
۸
موانع استفاده کردن از سلستین در تولید های داخلی چیست؟
موانع استفاده کردن از سلستین در تولید های داخلی چیست؟
۵
چرا ذخایرمعدنی کشور را بصورت خام می فروشیم؟
چرا ذخایرمعدنی کشور را بصورت خام می فروشیم؟
۱۷
معادن سلستین از کی شناخته شده و به بهربرداری رسیدند؟
معادن سلستین از کی شناخته شده و به بهربرداری رسیدند؟
۱۸
باز هم خام فروشی این بار سلستین
باز هم خام فروشی این بار سلستین
۶
پرونده ی ترک فعل وزیر اسبق راه و شهرسازی !
پرونده ی ترک فعل وزیر اسبق راه و شهرسازی !
۱۹۳
بررسی ترک فعل مدیرانی که موجب ضرر شدند؟
بررسی ترک فعل مدیرانی که موجب ضرر شدند؟
۱۲۹
پرونده ی ارز های چهارهزار و دویستی !
پرونده ی ارز های چهارهزار و دویستی !
۱۰۲
جزئیات دستور العمل مقابله با ترک فعل مدیران
جزئیات دستور العمل مقابله با ترک فعل مدیران
۳۱۲
به بیمارستان مراجعه کنیم یا نه؟
به بیمارستان مراجعه کنیم یا نه؟
۴۰۲
وضعیت بیمارستان ها چگونه است؟
وضعیت بیمارستان ها چگونه است؟
۱۹۰
تا کِی باید اینقدر قربانی بدهیم؟
تا کِی باید اینقدر قربانی بدهیم؟
۳۳۶
آخرین خبرها از محدودیت ها و شیوه مقابله با کرونا
آخرین خبرها از محدودیت ها و شیوه مقابله با کرونا
۴۸۲
محدودیت های شدیدتر چه محدودیت هایی هستند؟
محدودیت های شدیدتر چه محدودیت هایی هستند؟
۴۴۷
مقایسه میزان رعایت و تعداد موارد ابتلا به کرونا
مقایسه میزان رعایت و تعداد موارد ابتلا به کرونا
۲۱۴
۵ مکان با بیشترین ثبت شکایت
۵ مکان با بیشترین ثبت شکایت
۱۵۵
در چه مرحله ای از شرایط کرونایی هستیم؟
در چه مرحله ای از شرایط کرونایی هستیم؟
۲۸۵
افزایش تست های کرونا
افزایش تست های کرونا
۱۴۳
مرگ بالای ۳۰۰ نفر تا کِی؟!
مرگ بالای ۳۰۰ نفر تا کِی؟!
۲۳۴
تاره ترین اخبار از تشدید دستورالعمل های کرونایی
تاره ترین اخبار از تشدید دستورالعمل های کرونایی
۴۸۲
عدد و رقمی نگفته ام با مشکل مواجه شود !
عدد و رقمی نگفته ام با مشکل مواجه شود !
۳۱۹
بسته هوشمند معیشتی,فراگیری و تامین منابع
بسته هوشمند معیشتی,فراگیری و تامین منابع
۵۴۳
هدف از طرح بسته هوشمند معیشتی
هدف از طرح بسته هوشمند معیشتی
۲۲۲
منابع طرح بسته هوشمند معیشتی
منابع طرح بسته هوشمند معیشتی
۲۲۰
مشکل در سیاست گذاری در تولید چرم از شترمرغ
مشکل در سیاست گذاری در تولید چرم از شترمرغ
۳۱۸
علت وجود خلا در تولید چرم از شترمرغ
علت وجود خلا در تولید چرم از شترمرغ
۱۹۲
تولید چرم از شترمرغ
تولید چرم از شترمرغ
۴۷۵
کرونا چه جایگاهی دارد؟
کرونا چه جایگاهی دارد؟
۲۷۲