گفتگو با رضوان حکیم زاده ،معاون آموزش ابتدایی

5,673

شبکه آموزش
31 خرداد ماه 1399
10:51
اختتامیه بیستمین دوره پرسش  مهر ریاست جمهوری
اختتامیه بیستمین دوره پرسش مهر ریاست جمهوری
5,128
گفتگو با سارا روستاپور
گفتگو با سارا روستاپور
8,589
آنچه که پدران ، مادران کلاس اول باید بدانند
آنچه که پدران ، مادران کلاس اول باید بدانند
5,113
بازگشایی مدارس / ۱۳ شهریور
بازگشایی مدارس / ۱۳ شهریور
3,556
فارسی - ایستگاه یادگیری / ۷ مرداد
فارسی - ایستگاه یادگیری / ۷ مرداد
8,239
ریاضی و زندگی / ۱۶ خرداد
ریاضی و زندگی / ۱۶ خرداد
9,516
فارسی و زندگی / ۱۵ خرداد
فارسی و زندگی / ۱۵ خرداد
5,555
ریاضی و زندگی / دوره ساعت / ۱۴ خرداد ۱۳۹۹
ریاضی و زندگی / دوره ساعت / ۱۴ خرداد ۱۳۹۹
4,138
فارسی و زندگی / ۱۳ خرداد
فارسی و زندگی / ۱۳ خرداد
3,642
علوم تجربی و زندگی / ۱۲ خرداد
علوم تجربی و زندگی / ۱۲ خرداد
3,877
بازی و ریاضی / ۱۱ خرداد
بازی و ریاضی / ۱۱ خرداد
2,810
فارسی و زندگی / ۱۰ خرداد
فارسی و زندگی / ۱۰ خرداد
3,277
بازی و ریاضی / ۹ خرداد
بازی و ریاضی / ۹ خرداد
2,685
فارسی و نگارش /۸ خرداد
فارسی و نگارش /۸ خرداد
3,078
بازی و ریاضی / ۷ خرداد
بازی و ریاضی / ۷ خرداد
2,933
فارسی و نگارش / ۶ خرداد
فارسی و نگارش / ۶ خرداد
3,017
علوم تجربی و تفکر / ۵ خرداد
علوم تجربی و تفکر / ۵ خرداد
3,119
فارسی و نگارش  / ۳ خرداد
فارسی و نگارش / ۳ خرداد
4,164
بازی و ریاضی / ۲ خرداد
بازی و ریاضی / ۲ خرداد
3,195
فارسی و نگارش / ۱ خرداد
فارسی و نگارش / ۱ خرداد
3,281
بازی و ریاضی / ۳۱ اردیبهشت
بازی و ریاضی / ۳۱ اردیبهشت
3,319
فارسی و نگارش / ۳۰ اردیبهشت
فارسی و نگارش / ۳۰ اردیبهشت
3,569
علوم تجربی و تفکر / ۲۹ اردیبهشت
علوم تجربی و تفکر / ۲۹ اردیبهشت
3,723
بازی و ریاضی / ۲۸ اردیبهشت
بازی و ریاضی / ۲۸ اردیبهشت
4,216
فارسی و نکارش / ۲۷ اردیبهشت
فارسی و نکارش / ۲۷ اردیبهشت
5,333
بازی و ریاضی /۲۶ اردیبهشت
بازی و ریاضی /۲۶ اردیبهشت
4,264
فارسی و نگارش / ۲۵ اردیبهشت
فارسی و نگارش / ۲۵ اردیبهشت
5,463
بازی و ریاضی - جمع و تفریق / ۲۴ اردیبهشت
بازی و ریاضی - جمع و تفریق / ۲۴ اردیبهشت
5,144
فارسی و نگارش / ۲۳ اردیبهشت
فارسی و نگارش / ۲۳ اردیبهشت
4,993