استفاده از عصر جدید برای کسب نمره

۳۱,۵۳۸

شبکه ۳
۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۹
۲۳:۲۳
هشتگ عصر جدید - قسمت ۲۷
هشتگ عصر جدید - قسمت ۲۷
۱۲۸
اجرای هیاس حسینی (دور دوم - قسمت ۲)
اجرای هیاس حسینی (دور دوم - قسمت ۲)
۳۷,۴۰۳
اجرای همایون دهقان (دور دوم - قسمت ۲)
اجرای همایون دهقان (دور دوم - قسمت ۲)
۳۰,۱۴۹
اجرای گروه مجاز (دور دوم - قسمت ۲)
اجرای گروه مجاز (دور دوم - قسمت ۲)
۴۴,۰۰۹
اجرای مبین درپور (دور دوم - قسمت ۲)
اجرای مبین درپور (دور دوم - قسمت ۲)
۳۵,۷۹۴
تیراندازی احسان علیخانی به سر ایمان غیاثی
تیراندازی احسان علیخانی به سر ایمان غیاثی
۳۹,۴۷۳
رای سید در بشیرتایم!
رای سید در بشیرتایم!
۱۷,۶۸۲
اجرای امین صالحی (دور دوم - قسمت ۲)
اجرای امین صالحی (دور دوم - قسمت ۲)
۶۳,۱۱۰
دور دوم - قسمت ۲
دور دوم - قسمت ۲
۳۸,۰۵۶
اجرای مهران رحمانی (دور دوم - قسمت ۱)
اجرای مهران رحمانی (دور دوم - قسمت ۱)
۴۰,۲۴۳
اجرای عرفان طهماسبی (دور دوم - قسمت ۱)
اجرای عرفان طهماسبی (دور دوم - قسمت ۱)
۴۹,۶۵۷
اجرای عباس رثایی (دور دوم - قسمت ۱)
اجرای عباس رثایی (دور دوم - قسمت ۱)
۳۲,۳۰۵
اجرای علی جعفری (دور دوم - قسمت ۱)
اجرای علی جعفری (دور دوم - قسمت ۱)
۳۳,۸۴۲
اخطار کرونایی به امین حیایی توسط کوچولوی عصر جدید
اخطار کرونایی به امین حیایی توسط کوچولوی عصر جدید
۳۲,۹۹۱
هنرنمایی دیدنی بشیر حسینی و آریا عظیمی‌نژاد
هنرنمایی دیدنی بشیر حسینی و آریا عظیمی‌نژاد
۲۴,۰۵۰
اجرای گروه جوانمردان ایران زمین (دور دوم - قسمت ۱)
اجرای گروه جوانمردان ایران زمین (دور دوم - قسمت ۱)
۴۳,۸۹۸
دور دوم - قسمت ۱
دور دوم - قسمت ۱
۴۹,۶۸۵
گزیده - ۲۰ تیر ۱۳۹۹
گزیده - ۲۰ تیر ۱۳۹۹
۳۵,۰۲۹
گزیده - ۱۹ تیر ۱۳۹۹
گزیده - ۱۹ تیر ۱۳۹۹
۹,۵۴۴
گزیده قسمت های قبل
گزیده قسمت های قبل
۲۸,۴۲۹
گزیده  - ۱۴ تیر ۱۳۹۹
گزیده - ۱۴ تیر ۱۳۹۹
۳۴,۷۶۹
هشتگ عصر جدید - قسمت ۲۶
هشتگ عصر جدید - قسمت ۲۶
۳۹,۸۲۴
گزیده - ۱۳ تیر ۱۳۹۹
گزیده - ۱۳ تیر ۱۳۹۹
۱۷,۸۵۰
گزیده - ۱۲ تیر ۱۳۹۹
گزیده - ۱۲ تیر ۱۳۹۹
۱۶,۹۳۱
هشتگ عصر جدید - قسمت ۲۵
هشتگ عصر جدید - قسمت ۲۵
۲۲,۰۸۴
اجرای گروه اَشکال - قسمت ۲۰
اجرای گروه اَشکال - قسمت ۲۰
۸۵,۱۵۷
اجرای محمد شیخ‌الاسلامی - قسمت ۲۰
اجرای محمد شیخ‌الاسلامی - قسمت ۲۰
۵۹,۱۹۴
حادثه خطرناک برای شرکت‌کننده عصر جدید
حادثه خطرناک برای شرکت‌کننده عصر جدید
۱۱۷,۳۷۷
اجرای گروه پارسوماش - قسمت ۲۰
اجرای گروه پارسوماش - قسمت ۲۰
۸۳,۳۶۱
اجرای سجاد اسماعیلی - قسمت ۲۰
اجرای سجاد اسماعیلی - قسمت ۲۰
۷۴,۱۷۰