طرح uber ماشین کمتر را ممکن می سازد

۲۳۸

شبکه ۴
14 خرداد ماه 1399
09:42
این مغز شماست که در حال ارتباط است
این مغز شماست که در حال ارتباط است
۱۸۸
رفتار شگفت انگیز متفکران اصیل
رفتار شگفت انگیز متفکران اصیل
۲۴۵
درون ذهن استاد به تعویق انداختن کارها
درون ذهن استاد به تعویق انداختن کارها
۳۸۱
اولین رازهای طراحی
اولین رازهای طراحی
۲۷۹
رفتار شگفت انگیز متفکران اصیل
رفتار شگفت انگیز متفکران اصیل
۳۰۸
سرمایه داری ، مردم سالاری را می بلعد مگر اینکه صحبت کنیم
سرمایه داری ، مردم سالاری را می بلعد مگر اینکه صحبت کنیم
۲۴۸
سرمایه داری، مردم سالاری را می بلعد مگر اینکه صحبت کنیم
سرمایه داری، مردم سالاری را می بلعد مگر اینکه صحبت کنیم
۲۳۶
چگونه فیزیک کوانتومی می تواند رمز نگاری را قوی تر کند
چگونه فیزیک کوانتومی می تواند رمز نگاری را قوی تر کند
۳۰۵
شیرجه ای بر دنیای عکاسان اقیانوس
شیرجه ای بر دنیای عکاسان اقیانوس
۲۳۴
انرژی از بسته های جلبک شناور
انرژی از بسته های جلبک شناور
۲۰۶
چگونگی مطالعه بر روی میکروب های روده
چگونگی مطالعه بر روی میکروب های روده
۳۸۸
چه مشکلی در چیزی که می خوریم وجود دارد؟
چه مشکلی در چیزی که می خوریم وجود دارد؟
۲۲۶
چگونه قدرت قانون را در دست مردم قرار دهیم
چگونه قدرت قانون را در دست مردم قرار دهیم
۲۳۳
درخشش کوسه ها در تاریکی و دیگر موجودات شگفت انگیز دریا
درخشش کوسه ها در تاریکی و دیگر موجودات شگفت انگیز دریا
۲۰۵
بازی های المپیک به من اجازه می دهد که خودم باشم یک قهرمان
بازی های المپیک به من اجازه می دهد که خودم باشم یک قهرمان
۱۵۷
این کشور تنها بدون آلودگی کربنی نیست بلکه ضد آن نیز هست
این کشور تنها بدون آلودگی کربنی نیست بلکه ضد آن نیز هست
۳۱۱
رفتار شگفت انگیز متفکران اصیل
رفتار شگفت انگیز متفکران اصیل
۳۲۰
زمانی که داروها را ترکیب میکنید چه روی میدهد؟
زمانی که داروها را ترکیب میکنید چه روی میدهد؟
۲۳۲
شیرجه ای به دنیای عکاسان اقیانوس
شیرجه ای به دنیای عکاسان اقیانوس
۲۳۲
سیستم کمک به آوارگان شکست خورده است چگونه آن را ترمیم کنیم؟
سیستم کمک به آوارگان شکست خورده است چگونه آن را ترمیم کنیم؟
۱۶۸
اقتصاد مشارکتی سنتی آفریقا
اقتصاد مشارکتی سنتی آفریقا
۱۷۶
دنیای شگفت انگیز قارهای زیر آب
دنیای شگفت انگیز قارهای زیر آب
۳۴۷