۱۳ خرداد ۱۳۹۹

2,710

شبکه ۱
13 خرداد ماه 1399
19:33
برای راه‌اندازی دفتر خدمات الکترونیکی قضایی چه مدارکی لازم است؟
برای راه‌اندازی دفتر خدمات الکترونیکی قضایی چه مدارکی لازم است؟
۳۰۹
حل مشکلات کشاورزان در کشت زعفران
حل مشکلات کشاورزان در کشت زعفران
۲۸۶
چرا مجلس به مشکلات اقتصادی ورود نمی‌کند؟
چرا مجلس به مشکلات اقتصادی ورود نمی‌کند؟
۳۱۳
بیوگرافی محسن زنگنه، نماینده مجلس
بیوگرافی محسن زنگنه، نماینده مجلس
۲۱۳
۴ آبان ۱۳۹۹
۴ آبان ۱۳۹۹
۳۰۲
سوال های یک کلمه ای !
سوال های یک کلمه ای !
۱۵۶
حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی کارگران خنده دار است!
حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی کارگران خنده دار است!
۱۳۰
چرا قانون های مالیاتی گذاشته نمی شوند ؟
چرا قانون های مالیاتی گذاشته نمی شوند ؟
۸۴
کنترل قیمت مسکن در کشورهای مختلف
کنترل قیمت مسکن در کشورهای مختلف
۷۳
افزایش قیمت مسکن تا کجا؟
افزایش قیمت مسکن تا کجا؟
۱۰۳
۲۹ مهر ۱۳۹۹
۲۹ مهر ۱۳۹۹
۲۴۱
درخواست از دولت !
درخواست از دولت !
۶۰۳
اهمیت تصویب قانون بودجه !
اهمیت تصویب قانون بودجه !
۲۶۲
وظیفه نظارتی مجلس چیست؟
وظیفه نظارتی مجلس چیست؟
۱۹۷
اختلاف مجلس و دولت !
اختلاف مجلس و دولت !
1,474
برنامه مجلس برای گرانی ها
برنامه مجلس برای گرانی ها
۴۰۰
۲۷ مهر ۱۳۹۹
۲۷ مهر ۱۳۹۹
۸۸۵
دستفروشی جرم نیست!
دستفروشی جرم نیست!
۳۸۳
پزشکی شغل مطمئن!
پزشکی شغل مطمئن!
۱۸۷
راه حل مشکلات اقتصادی
راه حل مشکلات اقتصادی
۲۵۴
گلایه های مردم از گرانی!
گلایه های مردم از گرانی!
۳۳۴
نقش مجلس در حل مشکلات اقتصادی
نقش مجلس در حل مشکلات اقتصادی
۱۷۲
۲۲ مهر ۱۳۹۹
۲۲ مهر ۱۳۹۹
۲۳۶
سرگذشت قیمت مسکن
سرگذشت قیمت مسکن
۲۸۷
جلوگیری از فعالیت های مالیاتی
جلوگیری از فعالیت های مالیاتی
۲۷۴
تمام نهادهای دولتی باید ثبت املاک کنند
تمام نهادهای دولتی باید ثبت املاک کنند
۱۳۶
خانه های خالی چطور شناسایی می شوند؟
خانه های خالی چطور شناسایی می شوند؟
۲۰۰
تاثیر اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی
تاثیر اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی
۱۲۹
۲۰ مهر ۱۳۹۹
۲۰ مهر ۱۳۹۹
۵۵۹
نرخ خدمات پیشخوان دولت!
نرخ خدمات پیشخوان دولت!
۳۲۰