دیدار نهایی ویمبلدون ، فدرر - جوکوویچ

۵۲۰

شبکه ورزش
13 خرداد ماه 1399
18:27
تنیس آزاد اتریش ۲۰۲۰ - دور اول - یونگ و مدودف
تنیس آزاد اتریش ۲۰۲۰ - دور اول - یونگ و مدودف
۲۹۲
تنیس آزاد اتریش ۲۰۲۰ ، جوکوویچ - کراینوویچ
تنیس آزاد اتریش ۲۰۲۰ ، جوکوویچ - کراینوویچ
۳۸۲
دیدار نهایی تنیس آزاد آلمان ۲۰۲۰ (زورف_شوارتزمن)
دیدار نهایی تنیس آزاد آلمان ۲۰۲۰ (زورف_شوارتزمن)
۲۳۰
دیدار نهایی - المپیک ۲۰۱۶ ریو - اندی ماری و دلپورتو
دیدار نهایی - المپیک ۲۰۱۶ ریو - اندی ماری و دلپورتو
۴۸۶
دیدار نهایی تنیس آزاد - آلمان ۲۰۲۰ - آلیاسیم و زورف
دیدار نهایی تنیس آزاد - آلمان ۲۰۲۰ - آلیاسیم و زورف
۲۸۹
دیدار نهایی تنیس آزاد فرانسه ۲۰۲۰ ، جوکوویچ - نادال
دیدار نهایی تنیس آزاد فرانسه ۲۰۲۰ ، جوکوویچ - نادال
1,498
آزاد فرانسه ۲۰۲۰ ، نادال - شوارتزمن
آزاد فرانسه ۲۰۲۰ ، نادال - شوارتزمن
2,022
دیدار نهایی تنیس ۲۰۲۰ - هامبورگ
دیدار نهایی تنیس ۲۰۲۰ - هامبورگ
1,209
تنیس آزاد فرانسه ۲۰۲۰ - جوکوویچ و بوستا - بخش ۲
تنیس آزاد فرانسه ۲۰۲۰ - جوکوویچ و بوستا - بخش ۲
1,261
تنیس آزاد فرانسه ۲۰۲۰ - جوکوویچ و بوستا - بخش ۱
تنیس آزاد فرانسه ۲۰۲۰ - جوکوویچ و بوستا - بخش ۱
۹۴۹
آزاد فرانسه ۲۰۲۰ ، شوارتزمن - تیم
آزاد فرانسه ۲۰۲۰ ، شوارتزمن - تیم
1,184
تنیس آزاد ۲۰۲۰ فرانسه - بخش ۲
تنیس آزاد ۲۰۲۰ فرانسه - بخش ۲
1,134
تنیس آزاد ۲۰۲۰ فرانسه - بخش ۱
تنیس آزاد ۲۰۲۰ فرانسه - بخش ۱
1,196
المپیک ۲۰۱۶ برزیل
المپیک ۲۰۱۶ برزیل
1,364
تنیس آزاد ۲۰۲۰ فرانسه
تنیس آزاد ۲۰۲۰ فرانسه
1,164
دیدار نهایی آزاد استرالیا ۲۰۲۰ ، جوکوویچ - تیم
دیدار نهایی آزاد استرالیا ۲۰۲۰ ، جوکوویچ - تیم
1,023
بریتنی - لوپز- مسابقات آزاد فرانسه ۲۰۲۰
بریتنی - لوپز- مسابقات آزاد فرانسه ۲۰۲۰
۲۹۰
دیدار پایانی تنیس آزاد - هامبورگ ۲۰۲۰ - سیتسیپاس و ربلف
دیدار پایانی تنیس آزاد - هامبورگ ۲۰۲۰ - سیتسیپاس و ربلف
۵۴۷
دیدار نهایی تنیس جایزه بزرگ ۲۰۲۰ رم
دیدار نهایی تنیس جایزه بزرگ ۲۰۲۰ رم
1,031
دیدار نهایی جایزه بزرگ رم ۲۰۲۰ ، جوکوویچ - شوارتزمن
دیدار نهایی جایزه بزرگ رم ۲۰۲۰ ، جوکوویچ - شوارتزمن
1,651
دیدار نهایی جام حذفی باشگاه های کشور
دیدار نهایی جام حذفی باشگاه های کشور
۸۸۷
نیمه نهایی جام حذفی باشگاه های کشور
نیمه نهایی جام حذفی باشگاه های کشور
۸۴۱
تنیس جایزه بزرگ مسترز - مرحله یک سی و دوم -  ایتالیا ۲۰۲۰ - نادال و پابلو بوستا
تنیس جایزه بزرگ مسترز - مرحله یک سی و دوم - ایتالیا ۲۰۲۰ - نادال و پابلو بوستا
۹۵۱
دیدار نهایی تنیس آزاد ۲۰۲۰ ، زورف - تیم
دیدار نهایی تنیس آزاد ۲۰۲۰ ، زورف - تیم
1,465
تنیس روی میز جهانی معلولین۲۰۲۰ - انگلیس
تنیس روی میز جهانی معلولین۲۰۲۰ - انگلیس
۳۶۶
دیدار نهایی تنیس آزاد دونفره ۲۰۲۰
دیدار نهایی تنیس آزاد دونفره ۲۰۲۰
۸۶۳
آزاد ۲۰۲۰ ، روبلف - مدودف
آزاد ۲۰۲۰ ، روبلف - مدودف
۶۴۹
تنیس آزاد ۲۰۲۰ - مینائور - گاسکه
تنیس آزاد ۲۰۲۰ - مینائور - گاسکه
۵۸۰
تنیس آزاد ۲۰۲۰ (جوکوویچ - ادموند)
تنیس آزاد ۲۰۲۰ (جوکوویچ - ادموند)
1,137
رقابت های تنیس آزاد ۲۰۲۰ - ماری و نیشی اوکا
رقابت های تنیس آزاد ۲۰۲۰ - ماری و نیشی اوکا
1,054