هشتگ عصر جدید - قسمت ۱۸

۳۳,۱۴۹

شبکه ۳
۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۹
۱۷:۲۰
اجرای هیاس حسینی (دور دوم - قسمت ۲)
اجرای هیاس حسینی (دور دوم - قسمت ۲)
۳۳,۸۹۸
اجرای همایون دهقان (دور دوم - قسمت ۲)
اجرای همایون دهقان (دور دوم - قسمت ۲)
۲۷,۰۷۹
اجرای گروه مجاز (دور دوم - قسمت ۲)
اجرای گروه مجاز (دور دوم - قسمت ۲)
۳۹,۲۷۱
اجرای مبین درپور (دور دوم - قسمت ۲)
اجرای مبین درپور (دور دوم - قسمت ۲)
۳۱,۸۹۷
تیراندازی احسان علیخانی به سر ایمان غیاثی
تیراندازی احسان علیخانی به سر ایمان غیاثی
۳۷,۱۸۵
رای سید در بشیرتایم!
رای سید در بشیرتایم!
۱۶,۶۵۷
اجرای امین صالحی (دور دوم - قسمت ۲)
اجرای امین صالحی (دور دوم - قسمت ۲)
۵۹,۰۴۷
دور دوم - قسمت ۲
دور دوم - قسمت ۲
۳۳,۷۶۲
اجرای مهران رحمانی (دور دوم - قسمت ۱)
اجرای مهران رحمانی (دور دوم - قسمت ۱)
۳۹,۲۱۴
اجرای عرفان طهماسبی (دور دوم - قسمت ۱)
اجرای عرفان طهماسبی (دور دوم - قسمت ۱)
۴۷,۹۶۲
اجرای عباس رثایی (دور دوم - قسمت ۱)
اجرای عباس رثایی (دور دوم - قسمت ۱)
۳۱,۱۴۸
اجرای علی جعفری (دور دوم - قسمت ۱)
اجرای علی جعفری (دور دوم - قسمت ۱)
۳۲,۷۲۵
اخطار کرونایی به امین حیایی توسط کوچولوی عصر جدید
اخطار کرونایی به امین حیایی توسط کوچولوی عصر جدید
۳۱,۴۳۰
هنرنمایی دیدنی بشیر حسینی و آریا عظیمی‌نژاد
هنرنمایی دیدنی بشیر حسینی و آریا عظیمی‌نژاد
۲۳,۳۴۹
اجرای گروه جوانمردان ایران زمین (دور دوم - قسمت ۱)
اجرای گروه جوانمردان ایران زمین (دور دوم - قسمت ۱)
۴۱,۸۹۶
دور دوم - قسمت ۱
دور دوم - قسمت ۱
۴۷,۳۰۳
گزیده - ۲۰ تیر ۱۳۹۹
گزیده - ۲۰ تیر ۱۳۹۹
۳۴,۷۶۳
گزیده - ۱۹ تیر ۱۳۹۹
گزیده - ۱۹ تیر ۱۳۹۹
۹,۴۳۱
گزیده قسمت های قبل
گزیده قسمت های قبل
۲۸,۳۴۱
گزیده  - ۱۴ تیر ۱۳۹۹
گزیده - ۱۴ تیر ۱۳۹۹
۳۴,۷۰۱
هشتگ عصر جدید - قسمت ۲۶
هشتگ عصر جدید - قسمت ۲۶
۳۹,۴۲۰
گزیده - ۱۳ تیر ۱۳۹۹
گزیده - ۱۳ تیر ۱۳۹۹
۱۷,۸۰۵
گزیده - ۱۲ تیر ۱۳۹۹
گزیده - ۱۲ تیر ۱۳۹۹
۱۶,۸۸۸
هشتگ عصر جدید - قسمت ۲۵
هشتگ عصر جدید - قسمت ۲۵
۲۱,۹۳۲
اجرای گروه اَشکال - قسمت ۲۰
اجرای گروه اَشکال - قسمت ۲۰
۸۴,۹۶۱
اجرای محمد شیخ‌الاسلامی - قسمت ۲۰
اجرای محمد شیخ‌الاسلامی - قسمت ۲۰
۵۹,۰۵۸
حادثه خطرناک برای شرکت‌کننده عصر جدید
حادثه خطرناک برای شرکت‌کننده عصر جدید
۱۱۷,۲۳۵
اجرای گروه پارسوماش - قسمت ۲۰
اجرای گروه پارسوماش - قسمت ۲۰
۸۳,۲۴۰
اجرای سجاد اسماعیلی - قسمت ۲۰
اجرای سجاد اسماعیلی - قسمت ۲۰
۷۳,۸۹۵
اجرای داریوش سوسنی - قسمت ۲۰
اجرای داریوش سوسنی - قسمت ۲۰
۴۳,۴۷۰