قسمت ۳۲ - فریبا نادری


شبکه نسیم
8 خرداد ماه 1399
22:50
مهران مدیری احساس خوشبختی می کند؟!
مهران مدیری احساس خوشبختی می کند؟!
79,392
مهران مدیری کدام سریالهای خودش و دوست ندارد؟!
مهران مدیری کدام سریالهای خودش و دوست ندارد؟!
66,821
چرا سریال های جدید مدیری افتضاح شده؟!
چرا سریال های جدید مدیری افتضاح شده؟!
56,527
چجوری در ۲۶ سالگی ساعت خوش را ساختید؟!
چجوری در ۲۶ سالگی ساعت خوش را ساختید؟!
47,062
سوال عجیب علیخانی از مدیری!؟
سوال عجیب علیخانی از مدیری!؟
62,159
درخواست جذاب علیخانی از مدیری!
درخواست جذاب علیخانی از مدیری!
42,439
اعتراف عجیب احسان علیخانی!
اعتراف عجیب احسان علیخانی!
44,073
انتقاد طنز علیخانی به مهران مدیری!
انتقاد طنز علیخانی به مهران مدیری!
82,266
چرا با ماه عسل گریه همه را در می آوردی؟!
چرا با ماه عسل گریه همه را در می آوردی؟!
42,831
احسان علیخانی خودش را ویروس می داند!
احسان علیخانی خودش را ویروس می داند!
26,591
چرا مسابقه استعداد یابی ساختید؟!
چرا مسابقه استعداد یابی ساختید؟!
22,883
داستان جوگیر شدن علیخانی!
داستان جوگیر شدن علیخانی!
113,811
مدیری داور عصر جدید خواهد شد؟!
مدیری داور عصر جدید خواهد شد؟!
137,462
احسان علیخانی دیوانه است!
احسان علیخانی دیوانه است!
35,130
احسان علیخانی دانشجوی اخراجی است!
احسان علیخانی دانشجوی اخراجی است!
27,658
شخصیت آبان ماهی ها از زبان علیخانی!
شخصیت آبان ماهی ها از زبان علیخانی!
25,466
علیخانی ۷۰۰ بار دعوت مدیری را پیچونده!
علیخانی ۷۰۰ بار دعوت مدیری را پیچونده!
53,422
پاسخ مدیری به حاشیه های دورهمی!
پاسخ مدیری به حاشیه های دورهمی!
20,942
چرا هیچ سوالی و جواب نمیدهند!؟
چرا هیچ سوالی و جواب نمیدهند!؟
7,381
دکور دورهمی برای فروش!
دکور دورهمی برای فروش!
9,355
دورهمی تمام نمی شود؛ فقط از شکلی به شکلی دیگر تغییر می کند!
دورهمی تمام نمی شود؛ فقط از شکلی به شکلی دیگر تغییر می کند!
7,467
چه تهمت هایی زدند به برنامه دورهمی؟!
چه تهمت هایی زدند به برنامه دورهمی؟!
10,783
احسان علیخانی-۳۰ اسفند ۱۳۹۹
احسان علیخانی-۳۰ اسفند ۱۳۹۹
163,993
بازیگران نباید خواننده بشوند؟!
بازیگران نباید خواننده بشوند؟!
11,259
موسیقی را رها کردی؟!
موسیقی را رها کردی؟!
4,853
از پزشکی تا بازیگری با کوروش تهامی
از پزشکی تا بازیگری با کوروش تهامی
7,090
مشاغل جدید در دوران کرونا!
مشاغل جدید در دوران کرونا!
4,116
توصیه های جنجالی مدیری به مردم
توصیه های جنجالی مدیری به مردم
15,286
کنایه مدیری به  لباس خریدن
کنایه مدیری به لباس خریدن
11,458
کوروش تهامی - ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
کوروش تهامی - ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
9,247