آموزش دین و زندگی پایه دوازدهم


شبکه فارس
8 خرداد ماه 1399
08:20
تکنیک های کاربردی مدیریت اضطراب
تکنیک های کاربردی مدیریت اضطراب
1,496
مشاوره برنامه ریزی و اضطراب امتحان
مشاوره برنامه ریزی و اضطراب امتحان
1,537
جامعه شناسی - پایه دوازدهم
جامعه شناسی - پایه دوازدهم
1,280
جغرافیا - پایه دوازدهم
جغرافیا - پایه دوازدهم
988
زیست ۳ - پایه دوازدهم
زیست ۳ - پایه دوازدهم
713
زبان انگلیسی پایه دوازدهم
زبان انگلیسی پایه دوازدهم
1,079
عربی پایه دوازدهم
عربی پایه دوازدهم
562
فیزیک سه-پایه دوازدهم
فیزیک سه-پایه دوازدهم
685
ویژه آزمون کتبی زیست شناسی - پایه دوازدهم - خرداد ۹۹
ویژه آزمون کتبی زیست شناسی - پایه دوازدهم - خرداد ۹۹
629
ویژه آزمون کتبی فیزیک سه - رشته های تجربی و ریاضی - پایه دوازدهم
ویژه آزمون کتبی فیزیک سه - رشته های تجربی و ریاضی - پایه دوازدهم
638
حسابان پایه دوازدهم
حسابان پایه دوازدهم
525
زبان انگلیسی پایه دوازدهم
زبان انگلیسی پایه دوازدهم
1,346
زیست سه - پایه دوازدهم
زیست سه - پایه دوازدهم
775
جامعه شناسی -پایه دوازدهم
جامعه شناسی -پایه دوازدهم
805
تاریخ - پایه دوازدهم - ویژه آزمون نهایی خرداد ۱۳۹۹
تاریخ - پایه دوازدهم - ویژه آزمون نهایی خرداد ۱۳۹۹
616
ریاضی سه - پایه دوازدهم - رشته تجربی / ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
ریاضی سه - پایه دوازدهم - رشته تجربی / ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
706
عربی انسانی پایه دوازدهم
عربی انسانی پایه دوازدهم
750
ریاضی گسسته پایه دوازدهم
ریاضی گسسته پایه دوازدهم
485
هندسه سه-پایه دوازدهم
هندسه سه-پایه دوازدهم
548
عربی پایه دوازدهم
عربی پایه دوازدهم
715
آموزش شیمی - پایه دوازدهم - ویژه آزمون کتبی نهایی خرداد ۱۳۹۹
آموزش شیمی - پایه دوازدهم - ویژه آزمون کتبی نهایی خرداد ۱۳۹۹
1,391
نمونه سوالات ریاضی و آمار - پایه دوازدهم
نمونه سوالات ریاضی و آمار - پایه دوازدهم
883
حسابان ۲ پایه دوازدهم
حسابان ۲ پایه دوازدهم
671
ادبیات فارسی پایه دوازدهم
ادبیات فارسی پایه دوازدهم
1,000
دین و زندگی یک-پایه دوازدهم
دین و زندگی یک-پایه دوازدهم
1,543
ریاضی سه -پایه دوازدهم-رشته علوم تجربی
ریاضی سه -پایه دوازدهم-رشته علوم تجربی
1,115
آموزش درس علوم و فنون ادبی ۳ - پایه دوازدهم
آموزش درس علوم و فنون ادبی ۳ - پایه دوازدهم
786
آموزش درس فلسفه پایه دوازدهم
آموزش درس فلسفه پایه دوازدهم
1,091
آموزش شیمی پایه دوازدهم
آموزش شیمی پایه دوازدهم
1,797