مهمترین راه انتقال ویروس کدام است ؟

1,927

شبکه خبر
7 خرداد ماه 1399
08:23
میزان استفاده مشاغل و مراکز از ماسک
میزان استفاده مشاغل و مراکز از ماسک
۵۲۶
کاخ کرونا
کاخ کرونا
۳۹۴
آمار بستری ها و فوتی ها ی کرونا رو به افزایش
آمار بستری ها و فوتی ها ی کرونا رو به افزایش
۳۹۷
تقویت دستگاه ایمنی
تقویت دستگاه ایمنی
۴۶۵
خطر رو به افزایش
خطر رو به افزایش
۳۲۲
شهرستان های دارای بیشترین ابتلا به کرونا
شهرستان های دارای بیشترین ابتلا به کرونا
۵۳۶
مدل چند لایه برای مقابله با کرونا
مدل چند لایه برای مقابله با کرونا
۱۹۷
میزان استفاده مشاغل و مراکز از ماسک
میزان استفاده مشاغل و مراکز از ماسک
۱۸۱
متخلف ترین مشاغل در رعایت دستورالعمل ها
متخلف ترین مشاغل در رعایت دستورالعمل ها
۱۳۵
رعایت نشدن دستورالعمل ها فاجعه است
رعایت نشدن دستورالعمل ها فاجعه است
۳۲۶
رعایت نکنیم ، خطر افزایش می یابد
رعایت نکنیم ، خطر افزایش می یابد
۱۲۹
آمار بستری ها و فوتی های کرونایی همچنان افزایشی است
آمار بستری ها و فوتی های کرونایی همچنان افزایشی است
۱۹۲
میزان استفاده مشاغل و مراکز از ماسک
میزان استفاده مشاغل و مراکز از ماسک
۲۴۹
آمار بستری ها و فوتی ها در استان های مختلف
آمار بستری ها و فوتی ها در استان های مختلف
۶۵۶
آمار بستری ها و فوتی های کرونایی همچنان افزایشی است
آمار بستری ها و فوتی های کرونایی همچنان افزایشی است
۱۷۱
شهرستان های دارای بیشترین ابتلا به کرونا
شهرستان های دارای بیشترین ابتلا به کرونا
۳۳۹
بهداشت کرونا و بازگشایی مدارس
بهداشت کرونا و بازگشایی مدارس
۷۰۴
بهداشت کرونایی و بازگشایی مدارس
بهداشت کرونایی و بازگشایی مدارس
۶۱۰
آمار جهانی کرونا - ۵ مرداد ۱۳۹۹
آمار جهانی کرونا - ۵ مرداد ۱۳۹۹
۷۱۷
چرا دوباره کرونا شیوع گسترده پیدا کرد
چرا دوباره کرونا شیوع گسترده پیدا کرد
۸۰۳
آزمایش سرولوژی برای تشخیص بیماری کرونا مناسب است؟
آزمایش سرولوژی برای تشخیص بیماری کرونا مناسب است؟
۵۱۱
چرا دوباره کرونا شیوع گسترده پیدا کرد؟
چرا دوباره کرونا شیوع گسترده پیدا کرد؟
۶۲۴
آنفلوآنزا و کرونا چه تفاوتی دارند
آنفلوآنزا و کرونا چه تفاوتی دارند
۷۰۱
چه کسانی باید آزمایش تشخیص کرونا بدهند
چه کسانی باید آزمایش تشخیص کرونا بدهند
۵۹۶
اگر کسی در محل کار مبتلا شد آیا لازم است همکاران آزمایش بدهد
اگر کسی در محل کار مبتلا شد آیا لازم است همکاران آزمایش بدهد
۹۲۲
آیا ممکن است تست مثبت کرونا،کاذب باشد؟
آیا ممکن است تست مثبت کرونا،کاذب باشد؟
۸۲۴
در شرایط بارداری برای پیشگیری از کرونا چه کنیم؟
در شرایط بارداری برای پیشگیری از کرونا چه کنیم؟
۶۱۱
ضرورت ادامه مراقبت همه جانبه در مقابل کرونا
ضرورت ادامه مراقبت همه جانبه در مقابل کرونا
۸۷۳
علائم جدید ابتلا به کرونا چیست ؟
علائم جدید ابتلا به کرونا چیست ؟
2,726
می توان تست گرفت بعد در مراسم عروسی شرکت کرد ؟
می توان تست گرفت بعد در مراسم عروسی شرکت کرد ؟
2,214