فعالیت ادارات عادی می شود

۶۱۲

شبکه خبر
۳ خرداد ماه ۱۳۹۹
۱۱:۰۱
پذیرش حضوری دانشجویان در دانشگاه ها از ۱۷ خرداد
پذیرش حضوری دانشجویان در دانشگاه ها از ۱۷ خرداد
۸۴۷
آغاز بکار مجلس یازدهم با قرائت پیام مقام معظم رهبری
آغاز بکار مجلس یازدهم با قرائت پیام مقام معظم رهبری
۲,۷۷۱
۷ خرداد ۱۳۹۹
۷ خرداد ۱۳۹۹
۴۲۷
مهار آتش سوزی جنگل های گچساران
مهار آتش سوزی جنگل های گچساران
۱,۲۳۰
۶ خرداد ۱۳۹۹
۶ خرداد ۱۳۹۹
۳۹۸
آتش سوزی در جنگل های گچساران
آتش سوزی در جنگل های گچساران
۲,۹۳۱
یکطرفه شدن چالوس و هراز
یکطرفه شدن چالوس و هراز
۱,۳۸۰
۵ خرداد ۱۳۹۹
۵ خرداد ۱۳۹۹
۸۲۱
آخرین وضعیت ترافیک جاده های کشور
آخرین وضعیت ترافیک جاده های کشور
۱,۸۱۷
۴ خرداد ۱۳۹۹
۴ خرداد ۱۳۹۹
۷۶۶
ثبت نام وام ازدواج فرزندان بازنشستگان
ثبت نام وام ازدواج فرزندان بازنشستگان
۱,۳۸۰
محدودیت بازگشایی حرم های مطهر برداشته شد
محدودیت بازگشایی حرم های مطهر برداشته شد
۱,۱۶۱
۳ خرداد ۱۳۹۹
۳ خرداد ۱۳۹۹
۵۰۲
۲ خرداد ۱۳۹۹
۲ خرداد ۱۳۹۹
۹۴۹
تشریح آخرین اقدامات پلیس در برخورد با تخلفات رانندگی
تشریح آخرین اقدامات پلیس در برخورد با تخلفات رانندگی
۳۸۴
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
۴۱۹
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
۲۹۰
برنامه بازگشایی دانشگاه ها
برنامه بازگشایی دانشگاه ها
۹۹۲
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
۳۶۸
پرداخت تسهیلات مشاغل آسیب دیده از کرونا
پرداخت تسهیلات مشاغل آسیب دیده از کرونا
۱,۷۳۱
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
۵۹۰
تمدید دو ماهه قراردادهای اجاره الزامی است
تمدید دو ماهه قراردادهای اجاره الزامی است
۱,۱۹۰
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
۴۴۵
برگزاری آزمون حضوری منوط به تصمیم مدارس
برگزاری آزمون حضوری منوط به تصمیم مدارس
۸۶۳
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
۴۰۳
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
۵۰۳
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
۵۳۲
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
۵۱۷
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
۵۱۰