پشت صحنه مجموعه زیرخاکی

۴۳,۴۲۹

شبکه ۱
۲ خرداد ماه ۱۳۹۹
۲۲:۱۲
شب های ماه رمضان ساعت ۲۲:۱۵
شب های ماه رمضان ساعت ۲۲:۱۵
۴۲,۸۳۶
قسمت ۱
قسمت ۱
۱۲۲,۸۰۱
عوض شدن ساک عتیقه فریبرز با ساک اعلامیه
عوض شدن ساک عتیقه فریبرز با ساک اعلامیه
۱۷,۴۴۰
بازجویی ساواک از فریبرز
بازجویی ساواک از فریبرز
۲۱,۲۳۰
قسمت ۲
قسمت ۲
۹۰,۸۸۶
با خبر شدن فرهاد از زندانی شدن فریبرز
با خبر شدن فرهاد از زندانی شدن فریبرز
۲۵,۳۲۳
شناسایی متهمین توسط فریبرز
شناسایی متهمین توسط فریبرز
۱۲,۱۱۴
قسمت ۳
قسمت ۳
۸۸,۹۹۲
ناراحتی پریچهر از فریبرز بابت زن دوم!
ناراحتی پریچهر از فریبرز بابت زن دوم!
۱۰,۷۹۵
گیر کردن پدر فریبرز در بالای درخت
گیر کردن پدر فریبرز در بالای درخت
۱۹,۲۹۰
قسمت ۴
قسمت ۴
۷۷,۴۵۳
اطلاع پریچهر از بیماری خطرناک فریبرز
اطلاع پریچهر از بیماری خطرناک فریبرز
۱۸,۰۸۳
تحقیقات فریبرز برای پیدا کردن گنج
تحقیقات فریبرز برای پیدا کردن گنج
۱۰,۳۶۸
قسمت ۵
قسمت ۵
۷۶,۲۱۳
وقتی فریبرز موشک را می‌بیند!
وقتی فریبرز موشک را می‌بیند!
۱۸,۵۹۸
نقشه رقص فریبرز برای دور کردن روستاییان
نقشه رقص فریبرز برای دور کردن روستاییان
۳۵,۷۳۱
قسمت ۶
قسمت ۶
۸۱,۳۱۴
وقتی فریبرز ساکش را پیدا می‌کند
وقتی فریبرز ساکش را پیدا می‌کند
۱۴,۶۷۴
اسباب‌کشی فریبرز به خانه جدید
اسباب‌کشی فریبرز به خانه جدید
۲۴,۷۸۱
قسمت ۷
قسمت ۷
۷۰,۱۴۸
پری خانم و کلک کلنگی
پری خانم و کلک کلنگی
۱۲,۳۳۰
این خونه انگار جن داره
این خونه انگار جن داره
۱۸,۶۶۷
رقصیدن فریبرز و کاوه
رقصیدن فریبرز و کاوه
۳۱,۳۰۹
قسمت ۸
قسمت ۸
۶۳,۳۳۰
وقتی فریبرز قضیه جواب آزمایش را می‌فهمد
وقتی فریبرز قضیه جواب آزمایش را می‌فهمد
۱۱,۷۱۵
حرف کشیدن مرد انقلابی از زبان کاوه
حرف کشیدن مرد انقلابی از زبان کاوه
۲۹,۸۲۷
قسمت ۹
قسمت ۹
۶۹,۱۰۲
تعقیب فریبرز توسط ساواک
تعقیب فریبرز توسط ساواک
۹,۷۳۱
دستگیری و شکنجه فریبرز
دستگیری و شکنجه فریبرز
۲۰,۹۶۳
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
۸۳,۹۴۸
وزیر و شهردار، هم بندی فریبرز در زندان
وزیر و شهردار، هم بندی فریبرز در زندان
۹,۶۵۳
ورزش صبحگاهی فریبرز و دیگر زندانیان
ورزش صبحگاهی فریبرز و دیگر زندانیان
۱۸,۰۸۹
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
۷۸,۵۰۴
اعتصاب غذا به روش فریبرز!
اعتصاب غذا به روش فریبرز!
۲۳,۶۴۰
یادگیری سیاست توسط فریبرز
یادگیری سیاست توسط فریبرز
۱۱,۹۶۰
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
۹۱,۹۲۹
اعدام صوری فریبرز
اعدام صوری فریبرز
۱۶,۸۹۲
آمدن فریبرز در مجلس ترحیم خودش
آمدن فریبرز در مجلس ترحیم خودش
۲۱,۱۳۴
خلاصه قسمت های ۷ تا ۱۲
خلاصه قسمت های ۷ تا ۱۲
۳۱,۵۳۹
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
۷۸,۳۳۷
مصاحبه ی رادیوی با فریبرز !
مصاحبه ی رادیوی با فریبرز !
۲۶,۴۴۸
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
۹۴,۸۰۶
قسمت ۱۵
قسمت ۱۵
۱۳۰,۴۶۸
قسمت ۱۶
قسمت ۱۶
۷۹,۱۲۲
قسمت ۱۷
قسمت ۱۷
۹۷,۹۳۱
قسمت ۱۸
قسمت ۱۸
۸۵,۲۲۶
قسمت آخر
قسمت آخر
۹۳,۲۴۲
خلاصه قسمتهای ۱۶ تا ۱۹
خلاصه قسمتهای ۱۶ تا ۱۹
۲۱,۵۴۸