تاثیرگذاری دانشمند ایرانی بر زندانی آمریکایی

۳,۳۲۳

شبکه ۳
۲ خرداد ماه ۱۳۹۹
۱۹:۵۸
مقایسه برنامه ماه عسل و مثل ماه از نظر دکتر یارقلی
مقایسه برنامه ماه عسل و مثل ماه از نظر دکتر یارقلی
۳,۹۹۳
گفتگو با مهران رجبی
گفتگو با مهران رجبی
۲,۴۸۸
اجرای زنده حجت اشرف‌زاده (نگارم)
اجرای زنده حجت اشرف‌زاده (نگارم)
۲,۳۵۰
اجرای تقلید صدا با مجید ترکمان
اجرای تقلید صدا با مجید ترکمان
۳,۰۶۲
اجرای فرزاد فرخ (اهل عاشقی)
اجرای فرزاد فرخ (اهل عاشقی)
۲,۲۶۷
۵ خرداد ۱۳۹۹
۵ خرداد ۱۳۹۹
۸۶۸
تیتراژ پایانی با صدای امیر تیموری
تیتراژ پایانی با صدای امیر تیموری
۱۵,۷۲۱
گفتگو با فرهاد جم
گفتگو با فرهاد جم
۹,۳۹۴
اجرای زنده حجت اشرف‌زاده (رفیق)
اجرای زنده حجت اشرف‌زاده (رفیق)
۱۷,۷۵۷
۴ خرداد ۱۳۹۹ - بخش ۲
۴ خرداد ۱۳۹۹ - بخش ۲
۷,۶۱۸
ذهن‌خوانی سعید فتحی روشن
ذهن‌خوانی سعید فتحی روشن
۹,۷۱۸
اهدای تبلت به دانش‌آموزان منطقه محروم برای آموزش مجازی
اهدای تبلت به دانش‌آموزان منطقه محروم برای آموزش مجازی
۷,۰۸۲
اجرای فریدون آسرایی
اجرای فریدون آسرایی
۱۳,۵۹۰
۴ خرداد ۱۳۹۹ - بخش ۱
۴ خرداد ۱۳۹۹ - بخش ۱
۶,۶۷۰
یادگاری از یک مجروح بعثی
یادگاری از یک مجروح بعثی
۶,۵۵۷
درد نوشتن وصیت نامه های شهیدان
درد نوشتن وصیت نامه های شهیدان
۶,۰۵۸
معجزه ی شفای مجروح جنگ
معجزه ی شفای مجروح جنگ
۶,۶۷۴
صحنه ی خرمشهر آزاد امّا ویران
صحنه ی خرمشهر آزاد امّا ویران
۲,۱۴۲
۳ خرداد ۱۳۹۹
۳ خرداد ۱۳۹۹
۵,۰۸۵
آزادی دانشمند ایرانی از زندان آمریکا به کمک همسرش
آزادی دانشمند ایرانی از زندان آمریکا به کمک همسرش
۴,۰۴۴
دانشمندی که در آمریکا دستگیر شد!
دانشمندی که در آمریکا دستگیر شد!
۳,۰۹۱
۲ خرداد ۱۳۹۹
۲ خرداد ۱۳۹۹
۳,۷۱۲
رابطه سیاست و روحانیت از زبان حاج آقا دانشمند
رابطه سیاست و روحانیت از زبان حاج آقا دانشمند
۱۷,۸۳۵
روایت نامه یک زندانی به حاج آقا دانشمند
روایت نامه یک زندانی به حاج آقا دانشمند
۱۶,۶۰۴
۱ خرداد ۱۳۹۹
۱ خرداد ۱۳۹۹
۳۲,۵۵۷
تحول در زندگی با هیئت امام حسین (ع)
تحول در زندگی با هیئت امام حسین (ع)
۶,۵۳۲
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
۹,۵۷۸
آفرینش منحصر به فرد توسط خداوند
آفرینش منحصر به فرد توسط خداوند
۸,۹۹۶
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
۸,۹۱۳