خلاصه قسمتهای ۱۶ تا ۱۹

۲۲,۹۱۸

شبکه ۱
۱ خرداد ماه ۱۳۹۹
۲۲:۱۷
پشت صحنه مجموعه زیرخاکی
پشت صحنه مجموعه زیرخاکی
۴۶,۵۰۰
شب های ماه رمضان ساعت ۲۲:۱۵
شب های ماه رمضان ساعت ۲۲:۱۵
۴۳,۰۰۹
قسمت ۱
قسمت ۱
۱۲۴,۲۶۲
عوض شدن ساک عتیقه فریبرز با ساک اعلامیه
عوض شدن ساک عتیقه فریبرز با ساک اعلامیه
۱۷,۵۳۹
بازجویی ساواک از فریبرز
بازجویی ساواک از فریبرز
۲۱,۳۴۲
قسمت ۲
قسمت ۲
۹۱,۸۸۹
با خبر شدن فرهاد از زندانی شدن فریبرز
با خبر شدن فرهاد از زندانی شدن فریبرز
۲۵,۴۰۶
شناسایی متهمین توسط فریبرز
شناسایی متهمین توسط فریبرز
۱۲,۱۶۴
قسمت ۳
قسمت ۳
۸۹,۹۸۱
ناراحتی پریچهر از فریبرز بابت زن دوم!
ناراحتی پریچهر از فریبرز بابت زن دوم!
۱۰,۹۰۲
گیر کردن پدر فریبرز در بالای درخت
گیر کردن پدر فریبرز در بالای درخت
۱۹,۴۵۸
قسمت ۴
قسمت ۴
۷۸,۴۲۲
اطلاع پریچهر از بیماری خطرناک فریبرز
اطلاع پریچهر از بیماری خطرناک فریبرز
۱۸,۱۷۸
تحقیقات فریبرز برای پیدا کردن گنج
تحقیقات فریبرز برای پیدا کردن گنج
۱۰,۴۵۲
قسمت ۵
قسمت ۵
۷۷,۲۶۱
وقتی فریبرز موشک را می‌بیند!
وقتی فریبرز موشک را می‌بیند!
۱۸,۷۲۰
نقشه رقص فریبرز برای دور کردن روستاییان
نقشه رقص فریبرز برای دور کردن روستاییان
۳۵,۹۶۶
قسمت ۶
قسمت ۶
۸۲,۳۳۸
وقتی فریبرز ساکش را پیدا می‌کند
وقتی فریبرز ساکش را پیدا می‌کند
۱۴,۷۳۱
اسباب‌کشی فریبرز به خانه جدید
اسباب‌کشی فریبرز به خانه جدید
۲۴,۸۸۷
قسمت ۷
قسمت ۷
۷۱,۲۸۱
پری خانم و کلک کلنگی
پری خانم و کلک کلنگی
۱۲,۴۵۸
این خونه انگار جن داره
این خونه انگار جن داره
۱۸,۷۷۵
رقصیدن فریبرز و کاوه
رقصیدن فریبرز و کاوه
۳۱,۶۳۷
قسمت ۸
قسمت ۸
۶۴,۳۹۵
وقتی فریبرز قضیه جواب آزمایش را می‌فهمد
وقتی فریبرز قضیه جواب آزمایش را می‌فهمد
۱۱,۸۰۴
حرف کشیدن مرد انقلابی از زبان کاوه
حرف کشیدن مرد انقلابی از زبان کاوه
۲۹,۹۹۵
قسمت ۹
قسمت ۹
۷۰,۲۰۹
تعقیب فریبرز توسط ساواک
تعقیب فریبرز توسط ساواک
۹,۸۰۰
دستگیری و شکنجه فریبرز
دستگیری و شکنجه فریبرز
۲۱,۰۸۶
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
۸۵,۰۴۴
وزیر و شهردار، هم بندی فریبرز در زندان
وزیر و شهردار، هم بندی فریبرز در زندان
۹,۷۲۸
ورزش صبحگاهی فریبرز و دیگر زندانیان
ورزش صبحگاهی فریبرز و دیگر زندانیان
۱۸,۲۳۱
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
۷۹,۶۱۰
اعتصاب غذا به روش فریبرز!
اعتصاب غذا به روش فریبرز!
۲۳,۷۴۶
یادگیری سیاست توسط فریبرز
یادگیری سیاست توسط فریبرز
۱۲,۰۸۲
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
۹۳,۰۹۶
اعدام صوری فریبرز
اعدام صوری فریبرز
۱۷,۰۰۷
آمدن فریبرز در مجلس ترحیم خودش
آمدن فریبرز در مجلس ترحیم خودش
۲۱,۲۶۵
خلاصه قسمت های ۷ تا ۱۲
خلاصه قسمت های ۷ تا ۱۲
۳۱,۷۴۷
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
۷۹,۶۴۳
مصاحبه ی رادیوی با فریبرز !
مصاحبه ی رادیوی با فریبرز !
۲۶,۵۹۴
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
۹۶,۲۰۱
قسمت ۱۵
قسمت ۱۵
۱۳۲,۲۱۰
قسمت ۱۶
قسمت ۱۶
۸۱,۴۰۱
قسمت ۱۷
قسمت ۱۷
۱۰۰,۷۷۴
قسمت ۱۸
قسمت ۱۸
۸۸,۵۵۵
قسمت آخر
قسمت آخر
۹۷,۶۳۱