قسمت آخر

۹۶,۲۷۹

شبکه ۱
۱ خرداد ماه ۱۳۹۹
۰۱:۱۰
خلاصه قسمتهای ۱۶ تا ۱۹
خلاصه قسمتهای ۱۶ تا ۱۹
۲۲,۵۰۶
پشت صحنه مجموعه زیرخاکی
پشت صحنه مجموعه زیرخاکی
۴۵,۶۰۹
شب های ماه رمضان ساعت ۲۲:۱۵
شب های ماه رمضان ساعت ۲۲:۱۵
۴۲,۹۳۹
قسمت ۱
قسمت ۱
۱۲۳,۷۱۱
عوض شدن ساک عتیقه فریبرز با ساک اعلامیه
عوض شدن ساک عتیقه فریبرز با ساک اعلامیه
۱۷,۵۰۰
بازجویی ساواک از فریبرز
بازجویی ساواک از فریبرز
۲۱,۲۸۷
قسمت ۲
قسمت ۲
۹۱,۵۰۲
با خبر شدن فرهاد از زندانی شدن فریبرز
با خبر شدن فرهاد از زندانی شدن فریبرز
۲۵,۳۶۲
شناسایی متهمین توسط فریبرز
شناسایی متهمین توسط فریبرز
۱۲,۱۴۳
قسمت ۳
قسمت ۳
۸۹,۶۳۹
ناراحتی پریچهر از فریبرز بابت زن دوم!
ناراحتی پریچهر از فریبرز بابت زن دوم!
۱۰,۸۷۱
گیر کردن پدر فریبرز در بالای درخت
گیر کردن پدر فریبرز در بالای درخت
۱۹,۳۹۱
قسمت ۴
قسمت ۴
۷۸,۱۰۸
اطلاع پریچهر از بیماری خطرناک فریبرز
اطلاع پریچهر از بیماری خطرناک فریبرز
۱۸,۱۳۵
تحقیقات فریبرز برای پیدا کردن گنج
تحقیقات فریبرز برای پیدا کردن گنج
۱۰,۴۳۲
قسمت ۵
قسمت ۵
۷۶,۸۸۲
وقتی فریبرز موشک را می‌بیند!
وقتی فریبرز موشک را می‌بیند!
۱۸,۶۷۳
نقشه رقص فریبرز برای دور کردن روستاییان
نقشه رقص فریبرز برای دور کردن روستاییان
۳۵,۸۷۷
قسمت ۶
قسمت ۶
۸۱,۹۷۳
وقتی فریبرز ساکش را پیدا می‌کند
وقتی فریبرز ساکش را پیدا می‌کند
۱۴,۷۱۶
اسباب‌کشی فریبرز به خانه جدید
اسباب‌کشی فریبرز به خانه جدید
۲۴,۸۵۷
قسمت ۷
قسمت ۷
۷۰,۸۷۶
پری خانم و کلک کلنگی
پری خانم و کلک کلنگی
۱۲,۳۹۷
این خونه انگار جن داره
این خونه انگار جن داره
۱۸,۷۲۹
رقصیدن فریبرز و کاوه
رقصیدن فریبرز و کاوه
۳۱,۵۱۲
قسمت ۸
قسمت ۸
۶۴,۰۲۸
وقتی فریبرز قضیه جواب آزمایش را می‌فهمد
وقتی فریبرز قضیه جواب آزمایش را می‌فهمد
۱۱,۷۶۵
حرف کشیدن مرد انقلابی از زبان کاوه
حرف کشیدن مرد انقلابی از زبان کاوه
۲۹,۹۲۲
قسمت ۹
قسمت ۹
۶۹,۸۰۸
تعقیب فریبرز توسط ساواک
تعقیب فریبرز توسط ساواک
۹,۷۶۹
دستگیری و شکنجه فریبرز
دستگیری و شکنجه فریبرز
۲۱,۰۳۴
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
۸۴,۶۸۱
وزیر و شهردار، هم بندی فریبرز در زندان
وزیر و شهردار، هم بندی فریبرز در زندان
۹,۶۹۴
ورزش صبحگاهی فریبرز و دیگر زندانیان
ورزش صبحگاهی فریبرز و دیگر زندانیان
۱۸,۱۶۹
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
۷۹,۲۲۴
اعتصاب غذا به روش فریبرز!
اعتصاب غذا به روش فریبرز!
۲۳,۷۰۲
یادگیری سیاست توسط فریبرز
یادگیری سیاست توسط فریبرز
۱۲,۰۳۷
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
۹۲,۷۳۲
اعدام صوری فریبرز
اعدام صوری فریبرز
۱۶,۹۵۷
آمدن فریبرز در مجلس ترحیم خودش
آمدن فریبرز در مجلس ترحیم خودش
۲۱,۲۰۸
خلاصه قسمت های ۷ تا ۱۲
خلاصه قسمت های ۷ تا ۱۲
۳۱,۶۷۴
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
۷۹,۲۸۵
مصاحبه ی رادیوی با فریبرز !
مصاحبه ی رادیوی با فریبرز !
۲۶,۵۴۵
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
۹۵,۷۸۴
قسمت ۱۵
قسمت ۱۵
۱۳۱,۶۷۴
قسمت ۱۶
قسمت ۱۶
۸۰,۷۱۷
قسمت ۱۷
قسمت ۱۷
۹۹,۹۲۱
قسمت ۱۸
قسمت ۱۸
۸۷,۵۳۰