قسمت ۱۸

۸۷,۵۲۰

شبکه ۱
۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
۲۲:۱۷
قسمت آخر
قسمت آخر
۹۶,۳۱۹
خلاصه قسمتهای ۱۶ تا ۱۹
خلاصه قسمتهای ۱۶ تا ۱۹
۲۲,۵۱۰
پشت صحنه مجموعه زیرخاکی
پشت صحنه مجموعه زیرخاکی
۴۵,۶۱۸
شب های ماه رمضان ساعت ۲۲:۱۵
شب های ماه رمضان ساعت ۲۲:۱۵
۴۲,۹۳۹
قسمت ۱
قسمت ۱
۱۲۳,۷۱۶
عوض شدن ساک عتیقه فریبرز با ساک اعلامیه
عوض شدن ساک عتیقه فریبرز با ساک اعلامیه
۱۷,۵۰۱
بازجویی ساواک از فریبرز
بازجویی ساواک از فریبرز
۲۱,۲۸۷
قسمت ۲
قسمت ۲
۹۱,۵۰۵
با خبر شدن فرهاد از زندانی شدن فریبرز
با خبر شدن فرهاد از زندانی شدن فریبرز
۲۵,۳۶۲
شناسایی متهمین توسط فریبرز
شناسایی متهمین توسط فریبرز
۱۲,۱۴۳
قسمت ۳
قسمت ۳
۸۹,۶۴۱
ناراحتی پریچهر از فریبرز بابت زن دوم!
ناراحتی پریچهر از فریبرز بابت زن دوم!
۱۰,۸۷۱
گیر کردن پدر فریبرز در بالای درخت
گیر کردن پدر فریبرز در بالای درخت
۱۹,۳۹۱
قسمت ۴
قسمت ۴
۷۸,۱۰۹
اطلاع پریچهر از بیماری خطرناک فریبرز
اطلاع پریچهر از بیماری خطرناک فریبرز
۱۸,۱۳۶
تحقیقات فریبرز برای پیدا کردن گنج
تحقیقات فریبرز برای پیدا کردن گنج
۱۰,۴۳۲
قسمت ۵
قسمت ۵
۷۶,۸۸۵
وقتی فریبرز موشک را می‌بیند!
وقتی فریبرز موشک را می‌بیند!
۱۸,۶۷۳
نقشه رقص فریبرز برای دور کردن روستاییان
نقشه رقص فریبرز برای دور کردن روستاییان
۳۵,۸۸۰
قسمت ۶
قسمت ۶
۸۱,۹۷۶
وقتی فریبرز ساکش را پیدا می‌کند
وقتی فریبرز ساکش را پیدا می‌کند
۱۴,۷۱۶
اسباب‌کشی فریبرز به خانه جدید
اسباب‌کشی فریبرز به خانه جدید
۲۴,۸۵۷
قسمت ۷
قسمت ۷
۷۰,۸۸۰
پری خانم و کلک کلنگی
پری خانم و کلک کلنگی
۱۲,۳۹۹
این خونه انگار جن داره
این خونه انگار جن داره
۱۸,۷۲۹
رقصیدن فریبرز و کاوه
رقصیدن فریبرز و کاوه
۳۱,۵۱۶
قسمت ۸
قسمت ۸
۶۴,۰۳۲
وقتی فریبرز قضیه جواب آزمایش را می‌فهمد
وقتی فریبرز قضیه جواب آزمایش را می‌فهمد
۱۱,۷۶۵
حرف کشیدن مرد انقلابی از زبان کاوه
حرف کشیدن مرد انقلابی از زبان کاوه
۲۹,۹۲۳
قسمت ۹
قسمت ۹
۶۹,۸۱۳
تعقیب فریبرز توسط ساواک
تعقیب فریبرز توسط ساواک
۹,۷۷۰
دستگیری و شکنجه فریبرز
دستگیری و شکنجه فریبرز
۲۱,۰۳۵
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
۸۴,۶۸۲
وزیر و شهردار، هم بندی فریبرز در زندان
وزیر و شهردار، هم بندی فریبرز در زندان
۹,۶۹۴
ورزش صبحگاهی فریبرز و دیگر زندانیان
ورزش صبحگاهی فریبرز و دیگر زندانیان
۱۸,۱۶۹
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
۷۹,۲۲۸
اعتصاب غذا به روش فریبرز!
اعتصاب غذا به روش فریبرز!
۲۳,۷۰۲
یادگیری سیاست توسط فریبرز
یادگیری سیاست توسط فریبرز
۱۲,۰۳۷
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
۹۲,۷۳۴
اعدام صوری فریبرز
اعدام صوری فریبرز
۱۶,۹۵۷
آمدن فریبرز در مجلس ترحیم خودش
آمدن فریبرز در مجلس ترحیم خودش
۲۱,۲۰۸
خلاصه قسمت های ۷ تا ۱۲
خلاصه قسمت های ۷ تا ۱۲
۳۱,۶۷۴
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
۷۹,۲۸۸
مصاحبه ی رادیوی با فریبرز !
مصاحبه ی رادیوی با فریبرز !
۲۶,۵۴۶
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
۹۵,۷۸۹
قسمت ۱۵
قسمت ۱۵
۱۳۱,۶۸۱
قسمت ۱۶
قسمت ۱۶
۸۰,۷۲۷
قسمت ۱۷
قسمت ۱۷
۹۹,۹۳۱