قسمت ۱۷

۱۰۰,۸۵۱

شبکه ۱
۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
۲۳:۱۵
قسمت ۱۸
قسمت ۱۸
۸۸,۶۷۰
قسمت آخر
قسمت آخر
۹۷,۷۶۰
خلاصه قسمتهای ۱۶ تا ۱۹
خلاصه قسمتهای ۱۶ تا ۱۹
۲۳,۰۲۶
پشت صحنه مجموعه زیرخاکی
پشت صحنه مجموعه زیرخاکی
۴۶,۵۶۸
شب های ماه رمضان ساعت ۲۲:۱۵
شب های ماه رمضان ساعت ۲۲:۱۵
۴۳,۰۱۸
قسمت ۱
قسمت ۱
۱۲۴,۳۲۱
عوض شدن ساک عتیقه فریبرز با ساک اعلامیه
عوض شدن ساک عتیقه فریبرز با ساک اعلامیه
۱۷,۵۴۳
بازجویی ساواک از فریبرز
بازجویی ساواک از فریبرز
۲۱,۳۵۳
قسمت ۲
قسمت ۲
۹۱,۹۴۶
با خبر شدن فرهاد از زندانی شدن فریبرز
با خبر شدن فرهاد از زندانی شدن فریبرز
۲۵,۴۰۸
شناسایی متهمین توسط فریبرز
شناسایی متهمین توسط فریبرز
۱۲,۱۶۷
قسمت ۳
قسمت ۳
۹۰,۰۱۸
ناراحتی پریچهر از فریبرز بابت زن دوم!
ناراحتی پریچهر از فریبرز بابت زن دوم!
۱۰,۹۰۴
گیر کردن پدر فریبرز در بالای درخت
گیر کردن پدر فریبرز در بالای درخت
۱۹,۴۶۶
قسمت ۴
قسمت ۴
۷۸,۴۶۹
اطلاع پریچهر از بیماری خطرناک فریبرز
اطلاع پریچهر از بیماری خطرناک فریبرز
۱۸,۱۸۲
تحقیقات فریبرز برای پیدا کردن گنج
تحقیقات فریبرز برای پیدا کردن گنج
۱۰,۴۵۸
قسمت ۵
قسمت ۵
۷۷,۲۹۰
وقتی فریبرز موشک را می‌بیند!
وقتی فریبرز موشک را می‌بیند!
۱۸,۷۲۷
نقشه رقص فریبرز برای دور کردن روستاییان
نقشه رقص فریبرز برای دور کردن روستاییان
۳۵,۹۷۴
قسمت ۶
قسمت ۶
۸۲,۳۷۶
وقتی فریبرز ساکش را پیدا می‌کند
وقتی فریبرز ساکش را پیدا می‌کند
۱۴,۷۳۴
اسباب‌کشی فریبرز به خانه جدید
اسباب‌کشی فریبرز به خانه جدید
۲۴,۸۹۵
قسمت ۷
قسمت ۷
۷۱,۳۱۲
پری خانم و کلک کلنگی
پری خانم و کلک کلنگی
۱۲,۴۶۵
این خونه انگار جن داره
این خونه انگار جن داره
۱۸,۷۸۰
رقصیدن فریبرز و کاوه
رقصیدن فریبرز و کاوه
۳۱,۶۴۵
قسمت ۸
قسمت ۸
۶۴,۴۲۹
وقتی فریبرز قضیه جواب آزمایش را می‌فهمد
وقتی فریبرز قضیه جواب آزمایش را می‌فهمد
۱۱,۸۰۶
حرف کشیدن مرد انقلابی از زبان کاوه
حرف کشیدن مرد انقلابی از زبان کاوه
۳۰,۰۰۱
قسمت ۹
قسمت ۹
۷۰,۲۵۰
تعقیب فریبرز توسط ساواک
تعقیب فریبرز توسط ساواک
۹,۸۰۰
دستگیری و شکنجه فریبرز
دستگیری و شکنجه فریبرز
۲۱,۰۹۳
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
۸۵,۰۹۸
وزیر و شهردار، هم بندی فریبرز در زندان
وزیر و شهردار، هم بندی فریبرز در زندان
۹,۷۲۹
ورزش صبحگاهی فریبرز و دیگر زندانیان
ورزش صبحگاهی فریبرز و دیگر زندانیان
۱۸,۲۳۵
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
۷۹,۶۶۵
اعتصاب غذا به روش فریبرز!
اعتصاب غذا به روش فریبرز!
۲۳,۷۵۲
یادگیری سیاست توسط فریبرز
یادگیری سیاست توسط فریبرز
۱۲,۰۸۵
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
۹۳,۱۶۱
اعدام صوری فریبرز
اعدام صوری فریبرز
۱۷,۰۰۹
آمدن فریبرز در مجلس ترحیم خودش
آمدن فریبرز در مجلس ترحیم خودش
۲۱,۲۷۰
خلاصه قسمت های ۷ تا ۱۲
خلاصه قسمت های ۷ تا ۱۲
۳۱,۷۵۰
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
۷۹,۷۱۶
مصاحبه ی رادیوی با فریبرز !
مصاحبه ی رادیوی با فریبرز !
۲۶,۶۰۱
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
۹۶,۲۵۹
قسمت ۱۵
قسمت ۱۵
۱۳۲,۲۹۰
قسمت ۱۶
قسمت ۱۶
۸۱,۴۹۹