قسمت ۱۶

۸۰,۷۲۷

شبکه ۱
۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
۲۲:۲۰
قسمت ۱۷
قسمت ۱۷
۹۹,۹۴۳
قسمت ۱۸
قسمت ۱۸
۸۷,۵۵۵
قسمت آخر
قسمت آخر
۹۶,۳۴۲
خلاصه قسمتهای ۱۶ تا ۱۹
خلاصه قسمتهای ۱۶ تا ۱۹
۲۲,۵۱۹
پشت صحنه مجموعه زیرخاکی
پشت صحنه مجموعه زیرخاکی
۴۵,۶۲۹
شب های ماه رمضان ساعت ۲۲:۱۵
شب های ماه رمضان ساعت ۲۲:۱۵
۴۲,۹۴۳
قسمت ۱
قسمت ۱
۱۲۳,۷۲۵
عوض شدن ساک عتیقه فریبرز با ساک اعلامیه
عوض شدن ساک عتیقه فریبرز با ساک اعلامیه
۱۷,۵۰۱
بازجویی ساواک از فریبرز
بازجویی ساواک از فریبرز
۲۱,۲۸۸
قسمت ۲
قسمت ۲
۹۱,۵۲۳
با خبر شدن فرهاد از زندانی شدن فریبرز
با خبر شدن فرهاد از زندانی شدن فریبرز
۲۵,۳۶۲
شناسایی متهمین توسط فریبرز
شناسایی متهمین توسط فریبرز
۱۲,۱۴۳
قسمت ۳
قسمت ۳
۸۹,۶۵۰
ناراحتی پریچهر از فریبرز بابت زن دوم!
ناراحتی پریچهر از فریبرز بابت زن دوم!
۱۰,۸۷۲
گیر کردن پدر فریبرز در بالای درخت
گیر کردن پدر فریبرز در بالای درخت
۱۹,۳۹۲
قسمت ۴
قسمت ۴
۷۸,۱۱۶
اطلاع پریچهر از بیماری خطرناک فریبرز
اطلاع پریچهر از بیماری خطرناک فریبرز
۱۸,۱۳۶
تحقیقات فریبرز برای پیدا کردن گنج
تحقیقات فریبرز برای پیدا کردن گنج
۱۰,۴۳۲
قسمت ۵
قسمت ۵
۷۶,۸۹۵
وقتی فریبرز موشک را می‌بیند!
وقتی فریبرز موشک را می‌بیند!
۱۸,۶۷۵
نقشه رقص فریبرز برای دور کردن روستاییان
نقشه رقص فریبرز برای دور کردن روستاییان
۳۵,۸۸۳
قسمت ۶
قسمت ۶
۸۱,۹۷۹
وقتی فریبرز ساکش را پیدا می‌کند
وقتی فریبرز ساکش را پیدا می‌کند
۱۴,۷۱۶
اسباب‌کشی فریبرز به خانه جدید
اسباب‌کشی فریبرز به خانه جدید
۲۴,۸۵۷
قسمت ۷
قسمت ۷
۷۰,۸۸۳
پری خانم و کلک کلنگی
پری خانم و کلک کلنگی
۱۲,۳۹۹
این خونه انگار جن داره
این خونه انگار جن داره
۱۸,۷۳۱
رقصیدن فریبرز و کاوه
رقصیدن فریبرز و کاوه
۳۱,۵۱۷
قسمت ۸
قسمت ۸
۶۴,۰۳۷
وقتی فریبرز قضیه جواب آزمایش را می‌فهمد
وقتی فریبرز قضیه جواب آزمایش را می‌فهمد
۱۱,۷۶۵
حرف کشیدن مرد انقلابی از زبان کاوه
حرف کشیدن مرد انقلابی از زبان کاوه
۲۹,۹۲۳
قسمت ۹
قسمت ۹
۶۹,۸۲۷
تعقیب فریبرز توسط ساواک
تعقیب فریبرز توسط ساواک
۹,۷۷۱
دستگیری و شکنجه فریبرز
دستگیری و شکنجه فریبرز
۲۱,۰۳۷
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
۸۴,۶۹۳
وزیر و شهردار، هم بندی فریبرز در زندان
وزیر و شهردار، هم بندی فریبرز در زندان
۹,۶۹۴
ورزش صبحگاهی فریبرز و دیگر زندانیان
ورزش صبحگاهی فریبرز و دیگر زندانیان
۱۸,۱۷۴
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
۷۹,۲۳۶
اعتصاب غذا به روش فریبرز!
اعتصاب غذا به روش فریبرز!
۲۳,۷۰۴
یادگیری سیاست توسط فریبرز
یادگیری سیاست توسط فریبرز
۱۲,۰۴۰
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
۹۲,۷۴۰
اعدام صوری فریبرز
اعدام صوری فریبرز
۱۶,۹۵۷
آمدن فریبرز در مجلس ترحیم خودش
آمدن فریبرز در مجلس ترحیم خودش
۲۱,۲۱۰
خلاصه قسمت های ۷ تا ۱۲
خلاصه قسمت های ۷ تا ۱۲
۳۱,۶۷۵
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
۷۹,۲۹۴
مصاحبه ی رادیوی با فریبرز !
مصاحبه ی رادیوی با فریبرز !
۲۶,۵۵۲
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
۹۵,۷۹۶
قسمت ۱۵
قسمت ۱۵
۱۳۱,۶۹۴